Část lidí, kteří podepsali petici za konání referenda, však podle svých slov čelí šikaně ze strany radničních úředníků. Ti podrobně zkontrolovali všechna jména a údaje na peticích a ve chvíli, kdy přišli na nějaké pochybení, poslali danému člověku dopis s informací o spáchání přestupku.

To je případ i osmdesátileté Hany Hajné, která omylem změnila jediné písmenko ve svém příjmení. I ona dostala dopis o spáchání přestupku. Kvůli tomu došlo ke zhoršení jejího zdravotního stavu a na pomoc jí přispěchal její starší syn. Ten také případ přes místní opoziční uskupení Lysá nás spojuje zveřejnil.

Seniorka na podpisovém petičním archu omylem napsala své příjmení jako Hejná, nikoliv Hajná. Tedy došlo k záměně jediného písmenka. I to byl pro odbor vnitřních věcí důvod zaslat jí dopis, v němž je obviněna ze spáchání přestupku.

Podle jejího syna Františka dostala dopis z radnice s datem 22. září. „Po obdržení tohoto dopisu se nervově sesypala, volala mi s brekem do zaměstnání a já musel z práce odejít a přijít ji uklidnit až domů,“ uvedl syn František, který je učitelem na místní Základní škole Jana Amose Komenského. Matka mu poté sdělila, že se bojí jít k referendu, i když ví, že prodej bytů je nesmyslná věc a jako rodilá občanka je zásadně proti prodeji.

Podle názoru Františka Hajného vedení města vyvíjelo nátlak a vytvářelo atmosféru strachu, aby část místních nemohla projevit svůj názor ve vypsaném referendu. A označil to za hyenismus. „Maminka celý svůj život učila na zvláštní škole a celý svůj pracovní život věnovala postiženým a méně inteligentním lidem. Odplatou jí je výhrůžný dopis o spáchání přestupku a zaplacení pokuty. Děkuji vedení města, že takto pečuje o své starší občany,“ uvedl syn František.

Vyjádření k postupu radnice napsala i samotná seniorka. Obálku s modrým pruhem údajně dostala poprvé v životě. „Je mi líto, že můj život v 80 letech zažívá potrestání za spáchání přestupku, napomenutí s výstrahou za záměnu písmene A a E. Nezlobte se, ale trest nepřijímám,“ napsala Hana Hajná.

Tajemnice úřadu: Vše je podle zákona

K celé věci napsala obsáhlé stanovisko tajemnice úřadu Alena Novotná. Ta jednání úředníků brání. A zároveň zdůrazňuje, že postup v dané věci nemá nic společného s politickým vedením města, ale jde pouze o výkon státní správy.

„Politické vedení města, tj. žádný ze zastupitelů, členů rady, místostarostů či starosta nemůže do řízení o přestupku jakkoli zasahovat či jej ovlivňovat. Rozhodně tedy není pravdou, že by kdokoli z vedení města uložil úředníkům ukládat pokuty za uvedené přestupky, stejně jako není pravdou, že by kdokoli z vedení města měl právo či reálnou možnost nařizovat úředníkům, že řízení o přestupku nemá být zahájeno,“ vysvětluje tajemnice městského úřadu Alena Novotná.

Podle ní jednali úředníci správně a jinak ani jednat nemohli. Zákon o místním referendu ukládá, aby na každé podpisové listině bylo uvedeno poučení, že podepsat se může pouze oprávněná osoba starší 18 let a v našem případě s trvalým pobytem v Lysé nad Labem. Ta musí uvést správně své osobní údaje. Pokud uvede nesprávné údaje nebo se nejedná o oprávněnou osobu ve smyslu zákona, dopouští se přestupku. Úředník je pak povinen zahájit řízení o každém přestupku, o němž se dozví.

Opozice: Poskytly jsme seniorce právní pomoc

Zástupci opozice však postup radničních úředníků tvrdě kritizují. Podle nich mohli úředníci volit jiný postup.

„Je neakceptovatelné, aby město své občany takto děsilo a psychicky vydíralo. Vždyť i kdyby škrtlo všechny podpisy, které vzbuzovaly nějaké pochybnosti, stále by bylo těch platných dost na to, aby byl splněn zákonný počet pro konání referenda. A kolik je paní let, bylo z podpisového archu zcela zřejmé,“ uvedli zástupci hnutí Lysá nás spojuje, kteří referendum i petici k němu vyvolali. „Paní Hajné jsme poskytli právní pomoc a uklidnili ji, že se nemusí ničeho bát,“ doplnili.

O vyjádření jsme požádali i místostarostu Jiřího Havelku. „Nepřísluší mi se k tomu vyjadřovat jako členu samosprávy, je to úřední záležitost. Jestli postupovali naši úředníci správně, musí posoudit úřad Středočeského kraje," uvedl místostarosta Jiří Havelka.