Český automechanik 2015. Tak se jmenuje první ročník soutěže automechaniků, kterou uspořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk 
v prostorách odborných dílen.

Není to samozřejmě první soutěž, kterou škola pořádá. Podle hlavního mistra odborného výcviku Vladimíra Antonína je tato soutěž náhradou za tu, která se každoročně konala v rámci výstavy Kola na lyském výstavišti. „Letos nás organizátoři na výstaviště se soutěží nepustili, tak jsme si ji udělali ve škole," vysvětlil přesunutí soutěžících do Nymburka pedagog odborného výcviku.

Soutěže se zúčastnilo šestnáct soutěžících z osmi odborných škol, z domácího Nymburka, Mladé Boleslavi, Neratovic, Nového Strašecí, Hubálova, Kladna, Benešova 
a Čáslavi. Mladí automechanici měli jak praktické úkoly, tak teoretickou a poznávací část. „Soutěž jsme koncipovali tak, aby byla zachována objektivita. Proto si každá škola připravila jeden z úkolů, který měli soutěžící plnit. Zástupci školy také byli rozhodčími u těchto stanovišť. Tím jsme vyloučili to, že by pořádající škola mohla nějakým způsobem výsledky ovlivnit," vysvětlil Vladimír Antonín.

A jak celá soutěž dopadla? Vítězem se stal Milan Sirotek z Kladna, na druhém místě se umístil Vojtěch Krupka z Mladé Boleslavi a třetí příčku obsadil Jakub Fürbacher z domácí nymburské školy. Ředitel školy Jiří Hubálek pak na závěr upozornil automechaniky, že každá soutěž je důležitá pro vzájemné změření sil. „Záleží pouze na vás, jak uplatníte nabyté vědomosti 
v budoucí praxi a jak nastartujete svůj profesní život. Dnes je pro vás velmi příznivá doba a máte lepší pozici než například absolventi nějaké ekonomické školy," upozornil soutěžící ředitel.

Škole se díky sponzorům podařilo předat soutěžícím ceny za třicet tisíc korun.