„Letošní masopustní veselí mělo propuknout 13. února. I kdyby se stal mírný zázrak a PES sklouzl do třetího stupně, stále není možné potkat se v hojném počtu Věříme, že příští rok si to všichni vynahradíme,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Kukalová. Tématu, zda se v nějaké formě uskuteční masopusty v obcích, se budeme věnovat.

První etapa obnovy Jankovic končí

V květnu loňského roku zahájilo město Nymburk první etapu revitalizace jankovického sídliště zahrnující část ulice Sadová, Jankova a Růžová. V těchto týdnech byla tato etapa z velké části dokončena za celkovou cenu 21 milionů korun. Do konce dubna budou ještě provedeny terénní úpravy a dosázena zbývající zeleň. Projekt zahrnuje výsadbu velkého množství zeleně. Sídliště oživí stovky keřů, 150 stromů v ulicích a 52 stromů ve vnitroblocích. Výběrové řízení na další etapu probíhá.

V Jizbicích chystají stezku s pohádkovými bytostmi

V lese u Jizbic chystá vedení obce stezku pro děti. Ta by měla mít 15 stanovišť. „Jmenovat by se měla Hemžílci od Stračího potoka a příběh k tomu naspal známý nymburský autor Jan Řehounek. Obrázky pohádkových bytostí pak připravil malíř Jan Severa. „Každé stanoviště by mělo mít svoji pohádkovou bytost. V současné době řešíme, zda budou na stanovištích umístěny cedule, nebo sošky,“ uvedla starostka Eva Pacltová.

Milovice chtějí investovat ve školách a školkách

Starosta Milovic Lukáš Pilc v rámci letošních investic představil také projekty, které budou směřovat do místních škol a školek. Vybudování nového kamerového systému čeká Základní školu TGM. Venkovní učebny se pak dočkají žáci jedné z největších škol v zemi, Juventy. Další etapa revitalizace zahrady čeká Mateřskou školu U Broučků a kompletní rekonstrukce zahrady se chystá v Mateřské škole Sluníčko. Ve školce Kostička se děti pro změnu dočkají sportovního hřiště.