V případě zájmu o dobrovolnickou činnost kontaktujte ředitele domova pana Jaromíra Nováka tel. 602 889 420 nebo vrchní sestru 775 579 580. V současné době je v domově potvrzeno 51 případu mezi klienty domova, další dvacítka nakažených je mezi personálem, zdravotníky a dalšími zaměstnanci domova.

Charita hledá dobrovolníky
V sobotu 21. listopadu od 8 do 18 hodin se v obchodním domě Albert v Nymburce uskuteční sbírka potravin pro klienty Farní charity Nymburk, kteří se potýkají s existenčními problémy. Jsou to jednotlivci i rodiny – v současné době jich do Farní charity dochází pro pomoc přes dvě stovky. Více informací na tel. 735 708 884, nebo na facebooku. Farní charita Nymburk přivítá každou pomocnou ruku při této sbírce. Pomoc bude potřeba při odvozu vybraných potravin.

Střední školy se představují na virtuálním veletrhu
Virtuální veletrh středočeských středních škol připravila Krajská hospodářská komora. Webová stránka obsahuje přehled středních škol Středočeského kraje, které měly zájem se na veletrhu prezentovat. Školy se na portále představují prostřednictvím videa nebo prezentace, k dispozici jsou také náborové materiály a také termíny on line dní otevřených škol (v případě, že škola akci připravuje). Školy touto prezentací chtějí oslovit žáky 8. a 9.ročníků ZŠ s nabídkou ke studiu právě na jejich škole. 

Zemřel zasloužilý hasič František Koníček
V pátek 13. listopadu zemřel pan František Koníček, držitel Nymburského lva III. třídy. Ocenění získal v roce 2018 při příležitosti životního jubilea a za významné zásluhy o rozvoj požárního sportu. Poslední rozloučení pro nejbližší proběhne ve čtvrtek 19. listopadu ve 13 hodin v kostele svatého Václava v Hrubém Jeseníku. Pro ostatní pozůstalé a přátele pak bude rozloučení ze hřbitova přenášeno živě.