V budoucnu se počítá také s opravou mostu přes Labe. To se však nestane dříve, než bude hotová lávka.

Na domově seniorů opraví fasádu
Nymburská radnice vypsala veřejnou zakázku na práce v Penzionu Panorama, v němž sídlí domov pro seniory a také momentálně zavřená restaurace. Zakázka se týká stavebních prací na opravě části fasády a střechy domu čp. 21 v Soudní ulici. Konkrétně se jedná se o zateplení restaurace v objektu penzionu s výměnou a doteplením střešního pláště, a to včetně prosklené pyramidy. Předpokládaná cena činí 3,2 milionu korun. Nabídky na provedení prací čeká radnice do 18. února.