Oliva byl jmenován krizovým manažerem v polovině března po kontroverzním odvolání dosavadní jednatelky Aleny Havelkové. Řada místních i zaměstnanců předpokládala, že se do výběrového řízení přihlásí také a zřejmě povede nemocnici i v dalších měsících a letech. Tyto spekulace však utnul sám Oliva. „Od počátku jsem zvažoval, zda se do výběrového řízení přihlásím, ale nakonec jsem se rozhodl tak neučinit. Za uplynulých osm měsíců se mně a mému týmu podařilo splnit všechny úkoly, které jsem na počátku od pana starosty a jeho kolegů z městské rady dostal – především zpracovat realistickou střednědobou strategii rozvoje nemocnice, stabilizovat její finanční situaci, vyřešit zásadní personální problémy a vybudovat odborně zdatný tým vedení nemocnice,“ uvedl Ivan Oliva a dodal, že se celý život se věnuji především nápravě stavu společností v problémech. „A za takovou již nyní nymburskou nemocnici nepovažuji.“ dodal.

Končící jednatel poděkoval personálu nemocnice i vedení města. „Děkuji všem zaměstnancům nemocnice za nadstandardní nasazení při implementaci nutných změn a panu starostovi i jeho kolegům za přínosnou spolupráci. Svému nástupci a celé nemocnici pak přeji do dalšího období mnoho zdaru,“ dodal Oliva.

Starosta Tomáš Mach poznamenal, že rozhodnutí jednatele Olivy plně respektuje. „Svou roli krizového manažera bezezbytku naplnil. Chtěl bych především poděkovat za práci, kterou pro naši nemocnici odvedl. Díky němu a jeho týmu se konečně podařilo získat odpovědi na otázky, které dříve bohužel zůstávaly bez odezvy,“ uvedl starosta.

Podle jeho mínění se v mnoha případech podařilo odhalit i napravit nesprávně nastavené mechanismy fungování nemocnice. „V ruce teď máme strategii jejího dalšího rozvoje a před námi úkol vybrat toho, kdo nám ji pomůže naplňovat,“ doplnil Tomáš Mach.

Výběrové řízení na nového jednatele nymburské nemocnice bylo radními vyhlášeno 11. října, přihlášky město přijímalo do pátku 15. listopadu. Předpokládá se, že nový jednatel se své funkce ujme hned od počátku roku 2020.