Olympijské tréninkové centrum místo dosavadního částečně chátrajícího Sportcentra. To je plán Českého olympijského výboru, České unie sportu (přejmenovaný ČSTV) a města.

Celá megavýstavba má mít deset etap. S první se má začít již letos. Nedávno se ve Sportcentru mluvilo o Olympijském tréninkovém centru, město podniká kroky kolem pozemků. „Pro nás pokračuje velmi důležitá věc, a to práce na projektu přestavby sportovního centra. Valná hromada toto potvrdila a lidé v čele ČUS jsou celému projektu velmi kladně nakloněni. Pro Nymburk je přestavba sportovního centra zásadní. Do města přinese nejen řadu pracovních příležitostí, ale také daleko lepší možnosti sportovního vyžití. Stále platí to, že by sportoviště měla využívat veřejnost," objasnil starosta Miloš Petera.

Podle něj jedná vedení města také o součinnosti při rekonstrukci a využití stávajících městských sportovišť 
a také s místními organizacemi, které by se do projektu měly zapojit. „Nymburk je město sportu a vedení radnice se proto všemožně snaží, tento trend posilovat," uvedl Petera.

Úloha města je nyní především v úpravě územního plánu. Ten by měl být schválen do konce roku.

„Spolu s Českou unií sportu nyní především jednáme o zapojení dalších místních sportovních organizací do celého projektu. Je to například TJ Lokomotiva Nymburk a Český rybářský svaz," vyjmenoval Miloš Petera.

Jednání probíhají i o plnohodnotném využití stávající sokolovny na Remanenci, nazývané Réma. Město chce, aby projekt běžel nejen v součinnosti, ale především ve vzájemné shodě s místními sportovci," deklaroval místostarosta Zdeněk Vocásek.

Projekt Olympijského tréninkového centra je rozdělen do deseti etap výstavby. První etapa se bude týkat ubytovacích kapacit a regenerace. Úpravy by měly probíhat tak, aby co nejméně narušily provoz samotného centra.

ČSTV (Český svaz tělesné výchovy) schválil na dubnové Valné hromadě ve Sportcentru, jež navštívil i prezident Miloš Zeman, nejen změnu názvu organizace, ale také novelu stanov sdružení, které jsou nyní v souladu s Českým olympijským výborem. „Nový název reprezentuje zásadní změnu, kterou tato organizace prochází. Česká unie sportu je nyní nezávislou organizací, musí se spoléhat sama na sebe a je důstojný partnerem Českého olympijského výboru. Podle mého názoru tato spolupráce prospěje svazům, klubům i tělovýchovným jednotám," konstatoval starosta Petera.

Na valné hromadě byl nymburský projekt přestavby Sportovního centra představen.