Jednou z nesporných výhod obce je fakt, že není průjezdní a leží mimo hlavní silniční tahy. Krom toho je obklopená lesy. Také má po posledních volbách omlazené zastupitelstvo, které pokračuje v nastoupené cestě předchůdců.

„Dobudováváme vodovod, inženýrské sítě, připravujeme chodníky, zkrátka pokračujeme v započatém, protože obec se rozrůstá. 
Z dřívějších 600 – 700 obyvatel má dnes nějakých 950 a zdaleka nejsme u konce. Ale nás to baví, myslím, že je to vidět a lidé to ocení," začíná vyprávět starosta Marian Sipajda o obci, v jejímž čele stojí.

Vedení obce zkolaudovalo v posledním roce lokalitu Ohrada, kde je padesát parcel, z toho polovina je už prodaných. „Uvidíme, co to s naší obcí udělá, byli jsme taková malá vesnička, kde všichni o sobě věděli. Čeká nás něco nového, nevíme, jak ti lidé zapadnou. Budeme muset zareagovat, škola to zatím pobere, ale s mateřskou školou jsme kapacitně na hranici," říká Marian Sipajda.

Investiční záležitosti jsou 
v Sokolči na pořadu dne. Vedení obce jde cestou nezadlužování, snaží se dělat menší projekty svépomocí 
a financovat je ze svého rozpočtu. Patří k nim třeba právě dokončená revitalizace koupaliště, do níž se zapojila řada místních. Díky tomu se budou mít Sokolečtí letos kde koupat.

Ale podle starosty Mariana Sipajdy je ještě něco důležitějšího než investice: „Především chceme, aby ves žila, aby se lidé scházeli 
a společně něco prožívali. Proto jsme znásobili podporu všem spolkům. Teď 
v červnu budou slavit například fotbalisté 90 let existence, a to už něco znamená. Na oslavu je připravená velká akce s bohatým programem, přijede i slavná Amfora… Náš fotbalový klub je velký, máme tým A i B, žáky a od loňska i dorostence, aby mohli žáci s fotbalem doma pokračovat. Samozřejmě tím vyšší jsou náklady, ale obec fotbalisty podporuje. Máme dvě hřiště s výborným zázemím včetně hospůdky, na zápasy chodí nejen místní, ale i lidé z okolí," říká starosta.

Vedle fotbalistů jsou 
v Sokolči akční sokolové. Sokolovna je využívaná denně krom odpočinkové soboty, chodí sem i školní děti na tělocvik. Díky podnikavým ženám se v obci konají tradiční akce jako pohádkový les, lampionové průvody nebo máje, jichž se účastní celá vesnice. „A to mě baví. Že jsou obyvatelé iniciativní, přicházejí s nápady a dokáží je uskutečnit. Přece jen jsme větší obec, kde už bývá víc zájmů, ale tyhle akce lidi spojují. Věřím, že to tak bude i v budoucnu, až nás bude ještě víc," vysvětluje starosta.

Abychom nezapomněli, 
k dalším aktivním spolkům v obci patří rovněž myslivci a chovatelé. Také oni se výrazně podílejí na tom, že život v obci je hezký. Což ostatně dokládá již zmíněný nárůst počtu obyvatel.

Sokolči přidávají na atraktivnosti okolní lesy 
a celkově hezké přírodní prostředí. Zastupitelé v čele se starostou to dobře vědí, 
a proto věnují péči o ně velkou pozornost. Lesy prosekávají, čistí strouhy, ve spolupráci s ochránci přírody vysazují nové aleje 
a vracejí do krajiny původní druhy stromů a keřů. „Vždyť příroda po nás zůstane a je na nás, v jakém stavu ji zanecháme," říká starosta.

O Sokolči by se dala popsat celá stránka, a pořád by to bylo málo. Co jsme vám nestačili říct, najdete ve čtvrtletníku Sokolík anebo 
v měsíčním zpravodaji. Třeba to, jak letos pálili v Sokolči ekologické čarodějnice. Podle starosty je důležité, aby se dostávaly k lidem informace. Jedině tak se můžou zapojovat do dění 
v obci, jedině tak se můžou stát její nedílnou součástí. Zdá se, že se právě tohle 
v Sokolči daří.