Kraj na svém webu informoval, že radní schválili pro Sokoleč celkem 52 500 korun na údržbu 35 stromů. Prostředky pro obec na Nymbursku jsou čerpány podle Pravidel 2022 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fond na podporu výsadby stromů.

Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková připomněla, že pokud města a obce vysázely stromy z národních zdrojů, mohou u kraje žádat o dar na následnou péči. „Jde například o výchovný řez, pravidelnou zálivku nebo opravy či výměny kůlů, kotvení a podobně,“ popsala.

Lokalita Na Hroudách s nízkoenergetickými domy na drahelickém předměstí má být propojena se sídlištěm úplně novou ulicí.
Město Nymburk připravuje propojení lokality Na Hroudách s Okružní ulicí

V současnosti mohou obce žádat v souladu s Pravidly 2023 na následnou péči o částku 1500 korun na jeden vysazený strom z Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů.

„V rozpočtu kraje na letošní rok je na tento program vyčleněno 2 miliony korun. Cílem programu je přispět ke zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí,“ stojí na webu kraje s tím, že žádosti o dar v rámci Programu 2023 a schválených pravidel lze posílat až do konce letošního roku, respektive do vyčerpání fondu.