Propojením obou myšlenek je nápad, že každé dítě bude mít v obci svůj strom, konkrétně lípu. Ta ponese jméno daného dítěte. Rodiče a později samotné dítě se mohou o strom starat. „A pokud jej časem odvane osud z naší obce pryč, může se na svůj strom přijet kdykoliv podívat a třeba se pochlubit potomkům,“ řekl starosta Viktor Rodywirja.

První akcí k založení nové tradice bylo víkendové setkání v parku za obecním úřadem. Právě tam bylo vysazeno 29 nových lip. „Oslovili jsme rodiče dětí do 18 let. Ti, kteří se přihlásili, zaplatí poplatek 200 korun za strom a sami si svůj strom zasadí,“ vysvětloval starosta. Díry na stromy byly pochopitelně připravené, na vše z odborného hlediska dohlížel místní zahradník a také místostarosta Luděk Brzák. Do budoucna tato výsada bude platit pro každé narozené slovečské dítě. Jeho rodiče mu budou moci v obci zasadit lípu s jeho jménem.

Na akci se sešly desítky lidí. „Já osobně bych byl velmi hrdý na to, že mám někde svůj strom se svým jménem. Navíc lípa je národní strom a symbolizuje pomoc, ochranu a lásku,“ připomněl starosta. Po vysazení všech stromů ve Slovči se chystal ještě do sousedního Kamilova, který pod Sloveč spadá a kde se také přihlásili čtyři zájemci. Tedy i v Kamilově od nynějška porostou stromy se jmény místních dětí.