V Základní škole Václava Havla v Poděbradech se chystají spojit do jedné skupiny šesté a osmé ročníky, druhou budou tvořit sedmé a deváté třídy. To podle ředitele Vlastimila Špinky nebude zásadním organizačním problémem. „Tato situace se řešit dá a poradíme si s ní. Mnohem náročnější je to však z pohledu učitelů. Ti musí zvládnout výuku jak prezenční, tak distanční,“ vysvětluje ředitel školy, který navíc nemůže počítat se všemi pedagogy. „Někteří jsou v karanténě, budeme tím pádem muset řešit suplování,“ připomíná Špinka.

Shodný systém rozdělení ročníků zvolili i v Základní škole Komenského v Nymburce. Od pondělí se ve stejnou dobu budou učit přímo ve třídách sedmáci a deváťáci, zatímco šesťáky a osmáky čeká distanční výuka. Tuto i příští středu přitom končí výuka ve 12.15 hodin, odpadne tedy volitelný předmět.

Během výuky na dálku budou žákům nymburské školy zadávány pokyny k práci prostřednictvím aplikace Google Classroom, každý týden proběhne také konzultační videohovor prostřednictvím Google Meet podle pokynu učitele, a to v matematice a jazycích, českém i anglickém.

Častým dotazem rodičů školáků je také to, zda děti zůstávající v daném týdnu doma mohou chodit do školní jídelny na obědy. Základní škola Komenského v Nymburce tuto variantu nabízí, ovšem v poměrně krátkém časovém úseku. „V době distanční výuky mohou žáci využít stravování ve školní jídelně, a to pouze v době od 11.40 do 12 hodin. Pokud nechcete této možnosti využít, je nutné si obědy odhlásit vždy nejdéle do 14 hodin předchozího pracovního dne,“ oznamují školní webové stránky.

Připomínají také mimořádné volno, které v minulém týdnu ohlásil ministr školství na dobu kolem státního svátku. V podstatě jde o mimořádný týden podzimních prázdnin. V týdnu od 26. do 30. října výuka v základních školách neproběhne z důvodu podzimních prázdnin, státního svátku a nařízených dnů volna, týká se to rovněž výuky distanční.