Krásná nová školka Cipísková je už nějaký čas v provozu. Její klidnou atmosféru ale v posledních měsících narušila velmi citlivá 
a nepříjemná věc.

V loňském roce si někteří rodiče dětí, které školku navštěvovaly, začali všímat doma u svých dětí podivného chování. „Děti se začaly chovat zvláštně. Olizují a líbají otevřenou pusou kamarády 
a sourozence, hladí je na neobvyklých místech těla, 
s hračkami si hrají, jako když se dva lidé mají rádi a milují se," uvedly maminky dětí, které si z pochopitelných důvodů nepřály být jmenovány, ale redakce jejich jména zná.

Shodly se na tom, že takové chování u svých dětí předtím nikdy neviděly. Mají za to, že chování jejich dětí ovlivňuje častá mužská návštěva u ředitelky Moniky Kosové. Navíc podle nich další učitelka na děti ve školce křičela, strašila je čerty, někdy je i fyzicky trestala nebo je nutila do jídla. Na toto chování několikrát upozornili ředitelku, která nejprve 20. listopadu rozhodla o dozoru nad zmíněnou učitelkou a po opakované stížnosti 8. ledna udělila pedagogické pracovnici důtku. Paní učitelka ale ve školce směle pracuje dál, i přesto, že ředitelka je už mnoho dní na neschopence. Takže ve školce je zmíněná učitelka a další mladá učitelka na záskok. Některé děti proto rodiče ze školky stáhli a hledají umístění jinde.

Několik rodičů se rozhodlo podat trestní oznámení na policii a stížnost na obecní úřad a na Českou školní inspekci, která provedla ve školce začátkem února šetření. Výsledek, který v několika bodech označuje stížnost jako důvodnou, poslala na Obecní úřad 
v Pískové Lhotě. Šetřením například pracovnice inspekce zjistily, že některé postupy uplatňované při vyžadování pozornosti dítěte jsou nepřiměřené nebo potvrdila, že rodiče dítěte v případě úrazu nebyli včas informováni. „Na základě závěru České školní inspekce to jako zřizovatel budeme muset řešit. Svoláme jednání zastupitelů a po poradě s právníkem, abychom nedělali nějaké iracionální kroky, vyvodíme závěry. Výsledek pak pošleme školní inspekci," uvedl starosta. Kdy se bude zastupitelstvo kvůli řešení školky konat, však v tuto chvíli nevěděl.

Policie zatím podle policejní mluvčí Petry Potočné neshledala nic, co by naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu. „Spis je na státním zastupitelství," doplnila.

Ředitelka školky Monika Kosová se vyjádřila, že nyní už má celou věc v řešení zastupitelstvo. Přesto se jí stížnost nezdá být důvodná a tvrdí, že se chování její zaměstnankyně 
k dětem rapidně změnilo. „Dohlížela jsem na ni po dobu dvou měsíců. Je to mladý člověk, který se musí učit. Chtěla jsem jí dát šanci," vyjádřila se do telefonu nemocná ředitelka.