Jiný oficiální přejezd přes železnici ve městě chybí. Podle krajského úřadu, který dopravu organizuje, budou školní autobusy jezdit objížďkou přes Stratov. Litolské děti tak stráví cestováním za vzděláním pětkrát více času. Stratovským dětem se naopak doba jízdy zkrátí.

Aktuálně jsou školáci z Litole, stejně jako ze Stratova a Ostré dopravováni do zastávky Lysá nad Labem, škola autobusovou linkou 480. Spoj, který do Litole míří přes Ostrou, odjíždí ze Stratova v 6.43 hodin. V úseku Litol, Borek, škola v Lysé nad Labem a železniční zastávka přitom ve dnech školního vyučování jezdí posilový spoj, určený především litolským žákům.

V opačném směru odpoledne pak od školy jezdí dva spoje, a to ve 13.50 a 15.50 hodin. Ty míří přes Litol, Stratov a Ostrou až do Kostomlat nad Labem.

„V době, kdy bude zavřený nadjezd, budou spoje linky 480 ukončeny v náhradní zastávce s názvem Lysá nad Labem, žel. st., Jih v ulici Na Vlečce,” vysvětluje změny mluvčí krajského úřadu Helena Frintová.

Zastávka je zhruba pět minut chůze od vlakového nádraží. Spoj zřejmě využijí především obyvatelé Stratova, Ostré a části Litole, kteří pak budou chtít pokračovat vlakem směrem na Prahu. A cestující, kterým nebude vadit dojít do centra města od nádraží pěšky.

Bude samozřejmě jezdit také autobus, který doveze děti až před školu. „Pro zajištění přepravy školních dětí z Litole a obcí Ostrá a Stratov bude zřízena dočasná náhradní autobusová linka, pracovně nazvaná X480, na trase Lysá nad Labem, žel. st., Jih – Ostrá – Ostrá, Šnepov – Stratov – Lysá nad Labem, škola – Lysá nad Labem, žel. st., která pojede ve směru ke škole ráno jedním spojem a ze Stratova bude doplněna kvůli kapacitě druhým spojem,” dodává Frintová.

V odpoledních hodinách pojede od školy tato náhradní linka přibližně ve 13.50 a 15.50 hodin, zhruba ve shodných časech jako stávající linka. Zamíří ale nejdříve do Stratova, pak do Ostré a Šnepova, Litol bude až konečná zastávka.

„Tímto opatřením bude nadále zajištěna přeprava dětí do školy v Lysé nad Labem, byť z důvodu objížďky bude především pro děti z Litole doba jízdy prodloužena ze čtyř na asi dvacet minut,” připomíná mluvčí magistrátu.

Náklady spojené s objížďkou zaplatí Středočeský kraj. Pro děti zůstane cena jízdného stále stejná. „Celková výše nákladů bude známa až po uzavření finálních výlukových jízdních řádů,” uzavírá Frintová.