ON-LINE ke koronaviru ZDE

„U vstupu bude zaveden filtr měření tělesné teploty. Doporučujeme omezit kapacitu žáků na jednu třídu v počtu 15 dětí. Zároveň vyzýváme rodiče, aby důsledně sledovali zdravotní stav svých ratolestí a při náznaku jakéhokoliv onemocnění byli rozumní a děti do školky nevodili,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

Povinnost nosit roušky bude uložena pouze v případě pobytu mimo prostory školky. Dítě by měl do školky vodit a vyzvedávat pouze jeden z rodičů, aby se snížil počet osob, které se v prostorách školky budou pohybovat.

Otevírací provozní doba byla doporučena od 7 do 15 hodin, aby nedocházelo k mísení kolektivu ve spojovaných třídách a s tím souvisejícím personálním zajištěním provozu.