Škola už měla připravený krizový scénář, jehož hlavním bodem byly vynucené čtrnáctidenní prázdniny po začátku nového roku. „Žáci se však po zimních prázdninách mohli 3. ledna bez problému vrátit zpět do školy a nedošlo tak k původně plánovanému dvoutýdennímu uzavření školy v lednu,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí nymburské radnice.

K čemu vlastně došlo? Lidově řečeno, praskly trubky topení. „Kvůli opravě bylo zapotřebí vykopání příslušné části podlahy v trase stávajícího vedení ležatých rozvodů topení v podlahách suterénu školy, odstranění stávajících zkorodovaných rozvodů topení, dodávku a montáž nových rozvodů včetně všech potřebných zkoušek před spuštěním systému,“ popsal postup prací Černohous.

Firma Šátek vše zvládla i díky tomu, že pracovala nepřetržitě během vánočních svátků. V tuto chvíli je třeba dokončit stavební opravy podlahy po provedené výměně rozvodů topení.

Za skvěle odvedenou a především rychlou práci poděkoval firmě i starosta Tomáš Mach. „Jsem velmi rád, že firma vyšla městu vstříc a zajistila opravu i v době prázdnin. Chtěl bych všem, kteří se podíleli na odstranění havárie, velmi poděkovat. Podařilo se zajistit bezproblémový chod školy a žáci se mohli v novém roce opět vrátit do školních lavic,“ konstatoval Tomáš Mach.