Jedním ze stanovišť byly panely ve foyeru školy, kde po skupinkách pátrali po osudech vybraného dítěte a zjištěná fakta zapisovali do speciální karty. „S výkladem přišla i lektorka ze Židovského muzea v Praze. Žáci se dozví také něco o jejich kultuře, zvycích a svátcích,“ řekl ředitel školy Jiří Cabrnoch. Skupiny dětí provázel po městě starosta Pavel Fojtík a upozorňoval na místě spojená s osudy Židů v Nymburce. Ten den mohly také děti ve školní jídelně ochutnat židovská jídla.