Ještě v tomto školním roce má začít realizace projektu rekonstrukce místní školy. Obec získala ke svému běžnému rozpočtu mimořádně velkou dotaci na rekonstrukci místní školy, převyšující jak rozpočet obce tak rozpočet školy, a to více než 15 milionů korun z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Střední Čechy. Dalších zhruba 1,2 milionu korun zaplatí Přerov z vlastního rozpočtu.

Budova školy, která pochází z roku 1886 a která tvoří jednu z dominant obce, se dočká zateplení střechy a střešního a půdního prostoru, montáže sádrokartonových podhledů, rekonstrukce elektroinstalací, vodovodu a kanalizace, včetně vybavení sanitární technikou a novým osvětlením, rekonstrukce podlah, repasování oken, počítačové rozvody, rekonstrukce budovy tělocvičny - sanace, podlahy, rekonstrukce venkovního sportoviště, výmalby, částečného vybavení tříd nábytkem, PC technikou a informační technikou.

Projekt bude realizován v tomto a částečne i v příštím školním roce. „Rekonstrukce bude probíhat za provozu školy, budeme potřebovat trpělivost pracovníků školy a přizpůsobivost realizační firmy. Pokusíme se maximálně využít letní prázdniny v roce 2010,“ uvedla místostarostka obce Irena Gregárková.

Projekt by měl obci pomoci zatraktivnit školu zejména dětem, ale přirozeně také pedagogům a rodičům. „Rádi bychom dosáhli významnějšího navýšení počtu žáků ve škole, když dokážeme nabídnout zmodernizované prostory. V současné době škola není plně využívána a obec musí refundovat mzdy kvůli nízkému počtu žáků. Souběžně se snažíme zlepšit i kvalitu práce vedení školy, tak aby náš cíl – Moderní škola na venkově – byl naplněn,“ dodala Gregárková s tím, že bez dotace by se projekt mohl realizovat jen těžko pouze z obecního rozpočtu.

Neobvykle vysokou dotaci se obci podařilo získat i díky celé řadě školení, kterými zastupitelé prošli. Práce na samotném projektu na rekonstrukci školy trvala 4 měsíce. „V tak krátkém čase se to podařilo díky projektantům a velice dobré spolupráci se stavebním úřadem v Lysé nad Labem,“ doplnila místostarostka.