Budovu bývalé školy, kterou obec před lety zrušila a od té doby chátrá, chce v budoucnu Pňov – Předhradí využít alespoň zčásti na provoz školky.
Škola byla zrušena před několika lety, kdy se snížil počet dětí natolik, že už nebylo možné ji udržet. Školu má nyní pronajatou provozovatelka domu sociálních služeb. Ta také obývá se seniory sousední přízemní pavilon bývalé školky včetně kuchyně a jídelny. Zastupitelé jí však smlouvu na pronájem školní budovy chtějí vypovědět, protože prý nedodržela původní podnikatelský záměr a budova nadále chátrá.

Nyní však vidí starosta Tomáš Tůma jako velmi důležité zřídit v obci znovu školku, protože dětí opět přibývá. „Oslovil jsem projektantku z Poděbrad, aby nám zpracovala návrh, co by se se školou dalo v budoucnu dělat. V první řadě by bylo potřeba opravit přízemí budovy, kde by vznikly prostory pro školku,“ uvedl starosta Tůma s tím, že sice v budově není funkční kuchyň, ale ta by se podle něj dala využít právě z vedlejší budovy domu sociálních služeb. „Neměla by to být až tak vysoká investice, na kterou bychom neměli. Počítáme odhadem, že by to stálo kolem sedmi set padesáti tisíc,“ řekl Tomáš Tůma.

Během několika let, kdy je škola zavřená, uvažovalo vedení obce dokonce i o jejím odprodeji, ale žádný vážný zájemce se nenašel. „Já osobně se přikláním k tomu, aby budova zůstala v majetku obce,“ sdělil Tůma na zasedání zastupitelů. Místostarosta Vlastimil Hlavatý zase projevil obavy, jestli obec bude mít na budoucí rekonstrukci celé budovy peníze. Zastupitelé si nechali do příštího zasedání čas na rozmyšlenou.