Na jednom ze známých hudebních portálů se objevila dvě hanlivá videa, která zřejmě některý z žáků křinecké školy vytvořil na své učitele. Videa jsou doprovázena známými písničkami, ve kterých byly použity fotografie obou pedagogů. Podle ředitele školy Josefa Brynycha se jedná o velmi nebezpečný jev, protože videa v sobě mají i prvky násilí.

Jelikož tento incident není ve škole ojedinělý, obrátil se ředitel pro radu na policii. „Po poradě s policisty jsem celou věc oficiálně oznámil. Nyní je tento čin v šetření, takže s k němu nebudu více vyjadřovat,“ uvedl Nymburskému deníku.

Podle policejní mluvčí Petry Potočné se případem zabývala i kriminální policie. „Zjistili jsme, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu ani přestupku. Jako poznatek jsme celou věc předali odboru péče o dítě,“ řekla Potočná.

Lidé v Křinci většinou o celé věci ani nevědí. Jedna z obyvatelek vidí největší problém v rodině a v tom, že učitelé v dnešní době nemají žádné možnosti takové výtržníky potrestat. „Dřív mohl učitel alespoň postavit žáka do kouta a tím mu ukázat, že něco špatného provedl. Dnes je to zhola nemožné. A proto nemají děti k učitelům a dokonce ani k rodičům žádnou úctu. A to už od mateřské školky. Navíc jsou schopni se dospělému do očí vysmát,“ uvedla.

Většina dotázaných žáků školy vidí celou záležitost jako nehoráznou věc a shodují se na tom, že by měl být viník pořádně potrestán. Škola však nemá žádné prostředky. Může mu tak hrozit maximálně snížená známka z chování.