Zmíněná Základní škola TGM letos otevře čtyři třídy prvňáků o celkovém počtu 83 dětí. Dvě třídy fungují za žižkovské pobočce, dvě v hlavní budově na Školní ulici. Jednou ze zásadních investic byl nákup notebooků pro možnou distanční výuku. „I v souvislosti s možnou distanční výukou zakoupilo vedení školy 12 nových notebooků,“ uvedl ředitel školy Vlastislav Sýkora. Kromě toho se o prázdninách pracovalo v učebnách i relaxačních místnostech. Proběhlo vymalování učeben a společných prostor. Prostory pro relaxaci dostaly nové koberce.

Vzhledem ke zvýšenému počtu žáků škola pořídila nové šatní skříňky. Školáci se mohou těšit na nové dataprojektory včetně reproduktorů pro interaktivní výuku. Do nové počítačové pracovny byla nainstalována keramická tabule s interaktivním dataprojektorem. Poškozené lavice a židličky se nahradily novými. Úprav se dostalo také venkovnímu hřišti. Byla provedena oprava podezdívky oplocení a hloubkově vyčištěna tartanová dráha.

Ještě více prvňáků se letos zapsalo na Základní školu Václava Havla. Rovněž ve čtyřech třídách zasedne celkem 99 prvňáků. Za hlavní změnu připravenou pro žáky považují náhradu trochu deprimujících klecových šaten pro druhý stupeň za moderní skříňky pro každého žáka. Navíc se tím ušetřil značný prostor, v němž vyrostly dvě nové učebny.

Podle ředitele Vlastimila Špinky investovala letos škola 4,86 milionu korun. Díky spolupráci s Místní akční skupinou Mezilesí čerpala škola dotace na vybavení 1,3 milionu korun. „Škola investovala u šesti tříd nejen do nového nábytku, ale dvě třídy vybavila školními tabulemi, interaktivními tabulemi a dataprojektory.

Další prostory vznikly po mateřské škole, která našla nové zázemí v Pentagonu u nádraží. „Bylo však nutné malým žáčkům vybudovat nové sociální zařízení, aby odpovídalo jejich potřebám,“ doplnil ředitel. Novinku hlásí i školní kuchyně, kam byla pořízena multifunkční pánev.

Podle Vlastimila Špinky se při přípravách na nový školní rok řídili nejen pokyny ministerstva školství. „Samozřejmě jsme respektovali pokyny, ale museli jsme uplatnit i zdravý rozum,“ konstatoval ředitel ZŠ Václava Havla.