To bylo totiž ve čtvrtek večer zpřístupněno veřejnosti. Nabízí jednak stálou expozici o historii nymburských radnic a jednak výstavu prací žáků místní základní umělecké školy. „Sklepy jsou volně přístupné od dubna do října v době běžného provozu radnice,“ uvedla Markéta Tomčíková, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče.

O historii nejen radničního sklepení promluvil na slavnostním zpřístupnění starosta Pavel Fojtík. „Dlouhá léta se ve městě traduje, že je celé podsklepené a chodby jsou pospojované, pod náměstím je dokonce sál. Průzkumy z 90. let však hovoří jinak,“ řekl starosta, původní profesí historik. V Nymburce je spousta zajímavých sklepení, ovšem s jejich propojením to nijak slavné není. „My jsme si řekli, že je velká škoda, že žádné ze sklepení není zpřístupněno veřejnosti. Proto došlo k rekonstrukci gotického a renesančního sklepení pod radniční budovou v letech 2014 a 2015, což stálo 1,1 milionu korun,“ pokračoval Fojtík. Opravy byly dokončeny letos za zhruba 300 tisíc a od nynějška jsou veřejně přístupné.

Stačí tedy vejít hlavním vchodem na radnici z náměstí, projít foyerem ke schodišti a sejít do podzemí. Vpravo je umístěna stálá expozice o historii hned několika budov, které dříve sloužily právě jako radnice. Autorem této unikátní výstavy je Igor Votoupal ze Státního archivu.

„Podařilo se mu skutečně najít materiály, které dosud nikdy nebyly zveřejněny a nikdo ze současníků dosud neviděl,“ poznamenal starosta. Přispělo i Vlastivědné muzeum, které zapůjčilo vystavené archeologické nálezy. Vlevo od schodiště je další sklepení, ve kterém jsou výtvarné práce žáků Základní umělecké školy B. M. Černohorského, které vybral učitel Jiří Černý.