Tropická vedra, která sužují celou Evropu, způsobují nedostatek vody i na mnohých místech Nymburska. Nymburský deník informoval o zákazu používání povrchových vod ve správním obvodu Nymburka, Lysá nad Labem a Poděbrady vyzývají k maximálnímu šetření s vodou.

„Máme ve studni už jen tak dvacet pět centimetrů vody, takže jsme přestali zalévat rostliny na zahradě. Voda nám zatím stačí na používání v domácnosti," uvedla jedna z obyvatelek Hrubého Jeseníku 
s tím, že ale mají možnost přepnout čerpání vody z obecního vodovodu. Ani to ovšem od úterý není řešením, protože obec patří do správního obvodu Nymburka, který částečně používání vody pro účely zalévání zakázal.

Lysá nad Labem je na tom 
o něco lépe. „My máme vody zatím dostatek. Čerpáme část 
z hluboké zvodně, která je tisíc let stará a má vody dostatek. Část jde z mělčí zvodně, kde sice k poklesu hladiny došlo, ale zatím to na zákaz není. Pokud by ovšem došlo k jejímu dalšímu poklesu, musíme zareagovat," uvedl místostarosta Petr Eliška s tím, že problém vidí v něčem jiném. „Máme malou kapacitu vodojemu, takže pokud by lidé čerpali vodu více, nestačil by se vodojem naplňovat. Proto vyzýváme k co největšímu šetření 
s vodou," dodal Eliška.

Ani v Poděbradech zatím 
k úplnému zákazu používání povrchových vod nepřistoupili. „Na základě konzultace 
s vodoprávním úřadem a jejich informací od Povodí Labe zatím v Poděbradech nebyl zakázán odběr povrchových vod," potvrdila vedoucí kanceláře starosty Lenka Hotovcová.

Dalším problémem, který je spojen s velkým suchem, je zvýšené nebezpečí požárů, na které upozorňují Lesy České republiky. „I odhozený nedopalek cigarety může způsobit velké škody. Stačí slabý vítr. Podnik Lesy ČR tedy nabádá 
k opatrnosti při jakékoli manipulaci s otevřeným ohněm 
v přírodě," upozorňuje tisková mluvčí Lesů Eva Jouklová.

Podnik Lesy ČR tradičně předchází požárům ustavením kontrolních hlídek. Ty se během léta pravidelně vydávají do terénu. „Dodržování protipožárních předpisů sledují i o víkendech," uvedl výrobně technický ředitel podniku Lesy ČR Václav Lidický. Podnik využívá k monitoringu lesů také leteckou hasičskou službu.

Podle statistik mají největší vliv na vznik požárů klimatické podmínky, stav přízemní vegetace (největší riziko je při suchém, teplém počasí 
v době, kdy se v porostech nachází suché trávy) a atraktivnost lokality z hlediska návštěvnosti. Nedopalek cigarety může způsobit mnohamilionové škody i tragické následky pro lesní zvěř i návštěvníky lesa. Na zákaz kouření, rozdělávání ohňů a odhazování hořících předmětů 
v lese a 50 metrů od něj pamatuje i lesní zákon. Hříšníkům tak hrozí patnáctitisícová pokuta a v případě, že způsobí požár, i náhrada škody. Ta může jít až do statisíců. „Věřím, že lidé chápou nebezpečí, které v době sucha hrozí," dodává Václav Lidický.

Od středy vydal zákaz rozdělávání ohňů až do odvolání 
hejtman kraje Miloš Petera. Zákaz se týká i táboření mimo vyhrazená místa a vlastníkům ukládá zajistit zdroje vody pro případné hašení požárů. Při porušení zákazu rozdělávání ohně hrozí pokuta až 25 tisíc korun, podnikatelům až půl milionu.