Učitelka Monika Veselá vystudovala Střední zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi. Absolvovala bakalářské studium zdravotní vědy a nyní dokončuje magisterské studium na 1. Lékařské fakultě v Praze. Na Střední zdravotnické škole v Nymburce učí 5 let.

Proč myslíte, že dochází obecně k úbytku zdravotních sester?

Je to dlouhodobější záležitost. Jednoznačně to je na prvním místě nedostatečné finanční ohodnocení. Vůbec neodpovídá psychické a fyzické náročnosti práce. Tím, že ubývá sester a je méně zdravotnického personálu, nová děvčata se nehlásí. Vidí, že třeba na 30 lůžek jsou pouze dvě sestry. A ty musí zvládnout všechno: hygienickou péči, léky i odběry.

Nemůže být příčinou úbytku sester i změna systému vzdělávání?

Ano, určitě. Od roku 2004 se všeobecká sestra posunula na vyšší úroveň, tedy vyšší nebo vysokoškolskou. Od nás budou vycházet pouze zdravotní asistenti. Nyní bude maturovat první ročník. Mohou jít přímo do terénu jako střední zdravotnický personál, ale zůstanou pod odborným dohledem.

Co tedy musí udělat, aby se z děvčat staly zdravotní sestry?

Vystudovat vyšší studium nebo tříleté bakalářské studium ošetřovatele.

Chtějí studovat dál?

Ano, nikdo nechce pracovat jako asistent, všichni chtějí ve studiu pokračovat.

Kolik se hlásí studentů na vaši školu?

Zájem není valný, základní školy totiž nedoporučují tento obor. Hlásí se sem spíše prospěchově horší žáci. V současné době tu máme pouze třeťák a čtvrťák. V příštím roce zřejmě naplníme pouze půl ročníku. Cílem některých studentů je pouze získat maturitu.

Co je tak negativně ovlivňuje?

Především styk s nemocničním prostředím. I když jsou některé děti zpočátku nadšené, postupem času odpadají. Vidí, že sestry jsou nesmírně vytížené, nejsou pomůcky.

Jaká je situace v nemocnicích na Nymbursku?

V Nymburce je to dost katastrofické. Jenom interna zavřela přízemí kvůli nedostatku sester. Sestry slouží po dvou, což je minimum. To je opravdu nedostatečný počet, protože musí obstarat 30 pacientů a přitom se starají i o nesoběstačné pacienty. V současné době se uvažuje, že i na chirurgii zruší jedno patro, protože není personál. V Městci je to dobré, zázemí je modernější.

Je tedy potřebný tento střední personál?

Potřeba je, ale raději bychom byli, kdyby se vrátilo vzdělávání tak, jak bylo původně postaveno. Dětem se ubraly odborné předměty na úkor všeobecných. Všechnu odbornost mají pouze v předmětu Ošetřovatelství.

Co vy sama učíte?

Učím Ošetřovatelství, odbornou praxi v nemocnici, psychologii a komunikaci a první pomoc.

Vzala některá z vašich studentek post sestry jako své poslání?

Tak 70 procent studentek jde studovat dál. Ten zbytek jde do praxe, ale po čase odchází. Ti, co zůstanou, to, myslím, jako poslání neberou.
Vidím, že zdravotnictví je velmi ožehavá problematika…

Nesmírně. Dobré absolventky odchází pracovat do zahraničí, kde mají nesrovnatelně lepší finanční ohodnocení. Hodně jezdí do Irska nebo jako au–pair a pečovatelky do Anglie. V Čechách může být vysokoškolačka, bakalářka a dělá v podstatě to samé jako asistent. Není u nás péče odstupňovaná. V zahraničí ovšem ano, tam dělají odbornou práci.

Velkou roli hrají opět peníze…

Pokud absolventky zůstanou v praxi, odchází do Prahy, kde mají například tři tisíce na osobním ohodnocení. Tam ohodnoceny za svou práci jsou a vybavení na klinikách je špičkové.