„Není to ojedinělý případ. Starší lidé se zdravotními problémy se od nás dostávají k lékaři se značnými potížemi,“ říká starostka.

Doprava trápí zejména starší občany Dymokur. Ne každý má možnost jet vlastním autem. Vlak sice jezdí, ale železniční zastávka je téměř dva kilometry od centra obce, a to mnoho seniorů nezvládne. Přímá autobusová linka do Městce Králové, kam lidé převážně jezdí k lékaři, neexistuje, musí se přesedat v Podmokách. Opět problém. Když připočteme cestu pěšky k nemocnici a zpět k autobusu, vychází nám pro seniory jasné mínus.

Pokus starostky zajistit alespoň jeden přímý spoj do Městce byl autobusovým dopravcem zamítnut s odůvodněním, že v podobných časech existuje vlakové spojení. Proto zastupitelstvo začalo projednávat možnosti řešení svépomocí.

Zřízení obecní taxislužby, jakou zavedlo nedávno například město Poděbrady, se nejeví být pro menší obec ekonomicky dostupné. Jednou z alternativ, která by mohla být v současné chvíli reálná, je využití školního mikrobusu v čase, kdy nerozváží děti.

Škola v Dymokurech disponuje vlastním mikrobusem pro dvacet lidí, jímž sváží děti z okolních obcí. A tady vidí zastupitelé šanci. Pokud by se občané dokázali dohodnout a vyjednávali si návštěvu u lékaře na jeden konkrétní den v týdnu, pak by je mohl školní autobus dopravit ráno do Městce Králové, poté, co sveze děti do školy, a dopoledne je přivézt zpět, dokonce s rozvezením před dům. Náklady na tuto službu, tedy benzín a práci řidiče, by hradila obec ze svého rozpočtu.

Jinou možností, která je nyní ve hře, je využití nabídky Centra sociálních služeb Poděbrady, které zajišťuje v rámci osobní asistence také pomoc při obstarávání osobních záležitostí včetně doprovodu na místo určení. „To by ale mohla být pro řadu důchodců drahá záležitost, proto by na to obec částečně přispívala,“ říká starostka Kubálková, ale připomíná, že by muselo být jasně stanoveno, jak často by mohl jednotlivec takovou pomoc využít.

„Byla bych ráda, kdyby se podařilo tenhle problém v dohledné době vyřešit,“ přeje si starostka Kubálková a upřesňuje, že se situace týká i Svídnice a Černé Hory, vesnic, které patří pod Dymokury.

Ty nejsou jedinou obcí, která se potýká s nedostatečnou dopravní obslužností, kterou zajišťuje Dopravní sdružení svazku obcí Nymburska. Starostka Kubálková se zaobírá dokonce odvážnou myšlenkou spojení sil několika obcí s cílem realizovat společnou Senior taxi službu v intencích třeba již zmíněných Poděbrad. Ale to je zatím jen nápad.
Připomeňme, že v Poděbradech mohou využívat taxi od letošního dubna občané nad 70 let a držitelé průkazu ZTP bez věkového omezení. Službu je možné objednat po telefonu 24 hodin denně.

Cena za jednu jízdu je 15 Kč, cesta zpět je brána jako jízda nová. S osobou může cestovat také doprovod, cesta ale je stále pouze 15 Kč. Každá osoba může této služby využít pouze osmkrát za jeden měsíc. Taxi je k dispozici v pracovních dnech od 6.30 do 14.30. Občané jsou přepravováni k lékaři, pobočkám České pošty, nádraží, místním hřbitovům, nákupním střediskům i na Jiřího a Riegrovo náměstí.

Jedná se o zkušební provoz, který bude probíhat do konce letošního roku.