Důstojná a co do atmosféry velmi silná vzpomínková akce k 73. výročí působení paraskupiny SILVER A v okupované vlasti se uskutečnila v sobotu v Senici.

Význam akce podpořila záštitou manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová stejně jako svojí přítomností řada významných hostů. Za všechny jmenujme místopředsedu Senátu České republiky Ivo Bárka, hejtmana Středočeského kraje Miloše Peteru, advokátku Dagmar Raupachovou či historika Libora Pařízka.

Pocta statečným, jak Seničtí vzpomínkovou akci nazvali, byla zahájená v půl čtvrté odpoledne pietním aktem k uctění památky paraskupiny SILVER A, při kterém držela čestnou stráž Rota NAZDAR. Po slavnostních projevech řečníků udělil starosta Václav Novák vzpomínkové plakety 11 pozvaným hostům a pamětníkům. Poté následovalo kladení věnců a kytic k památníku před obecním úřadem.

Připomeňme si ve zkratce historii skupiny Silver A.

V noci na 29. prosince 1941 u Senic poblíž Poděbrad seskočila z anglického letounu Halifax tříčlenná paraskupina SILVER A ve složení nadporučík Alfréd Bartoš, velitel, rotmistr Josef Valčík, zástupce velitele, a svobodník Jiří Potůček, radiotelegrafista. Byli vybaveni radiosoupravou s krycím názvem Libuše 
a jejich úkolem bylo navázat spojení s domácím odbojem, zorganizovat zpravodajskou síť, zajistit řadu dalších speciálních akcí a znovu navázat přerušené radiotelegrafické spojení s ústředím exilového odboje v Anglii.

Tato paraskupina měla zásadní význam při organizaci 
a přípravě atentátu na Reinharda Heydricha. Všichni tři parašutisté padli v boji 
s nepřítelem v roce 1942.

"Události 2. světové války se na časové ose zahalují do mlžného oparu, což je normální. Ale měly by zůstat zřetelné 
v odkazu, za který já považuji morální vlastnosti oněch mladých parašutistů a všech dalších, kteří neváhali nasadit 
i obětovat své životy za naši zemi. Je to čest, morálka, odvaha, ochota pomoci, aniž bych se ptal, co za to," vystihla přesně smysl této akce Dagmar Raupachová.

Pocta statečným v Senici se řadí k akcím, jimiž dnes alespoň z části splácíme svůj dluh vůči těm, kteří za svobodu našeho státu položili svůj život.