Občanské sdružení Semiramis, poskytovatel služeb protidrogové prevence ve Středočeském kraji, spustilo projekt Terénní programy Nymbursko, který v rozšířené formě zajistí v regionu sociální služby pro uživatele drog a jejich blízké.

Pro města na Nymbursku, kde terénní programy Semiramis fungují už řadu let – Poděbrady, Lysá nad Labem, Milovice a Sadská, to znamená jistotu, že budou pokračovat v nezměněném rozsahu 
a kvalitě, a to i přesto, že se řada sociálních služeb v posledních letech z finančních důvodů ocitla na hranici krachu.

Pro Nymburk, kde na konci loňského roku po dvanácti letech existence skončil právě kvůli nedostatku peněz provoz K-centra, to znamená návrat služeb pro uživatele drog 
a jejich blízké v plném rozsahu.

Vznikající Centrum adiktologických služeb Nymburk Semiramis o. s., které bude Terénní programy Nymbursko zajišťovat, bude mít zázemí právě v prostorách bývalého 
K-centra 
a kromě výměny injekčního materiálu uživatelům drog z Nymburka a okolí bude opět poskytovat i poradenské programy. Ty muselo bývalé K-centrum zrušit v souvislosti s omezením provozu už 
v průběhu loňského roku.

„Služby pro uživatele drog 
a jejich blízké můžeme v Nymburce opět naplno rozjet hlavně proto, že nás v prvním půlroce letošního roku finančně podpořilo Město Nymburk, které mělo o jejich zachování zájem, takže mohly být poskytovány v omezeném rozsahu alespoň ty základní jako je výměna injekčního materiálu. Bez toho bychom nyní, kdy jsme získali peníze 
z Individuálního projektu Středočeského kraje, neměli na co navázat. Za to Městu patří velké díky," říká předseda Semiramis o. s. Pavel Plaček.

Nové Centrum adiktologických služeb (CAS) Nymburk bude, jak již bylo řečeno, kromě terénních programů poskytovat i programy poradenské, a to ve větší šíři než bývalé K-centrum. „Jde 
o dlouhodobou formu poradenství zaměřeného na celé rodiny, kde se objevilo závislostní chování," upřesnil vedoucí CAS Nymburk Semiramis o. s. Miroslav Zavadil 
s tím, že konkrétně půjde 
o služby směřující k léčbě klientů, poradenství pro rodiče 
a rodinnou terapii.
Poradenství z oblasti závislostí je centrum samozřejmě připravené poskytnout i široké veřejnosti.

CO JE CÍLEM TERÉNNÍCH PROGRAMŮ

Cílem terénních programů je přispívat k ochraně veřejného zdraví. A to jednak přímou prací s problémovými uživateli drog (výměna použitého injekčního materiálu za sterilní, testování na nebezpečnou virovou hepatitidu typu C, zdravotní a sociálně-právní poradenství, motivace k léčbě apod.), tak sběrem odhozených stříkaček v ulicích měst, od nichž hrozí nebezpečí i běžné populaci.

Autoři: Miroslav S. Jilemnický a Lukáš Trejbal