Novou prodlouženou rukou Městské policie Nymburk pro ohlídání veřejného pořádku je sedm asistentů, které lidé denně ve městě potkají. K letos zavedené dohledové službě na přechodech  u škol přibyli asistenti strážníků v terénu. Těchto „sedm statečných" vybraných z úřadu práce lidé poznají podle reflexních vest, na nichž mají tři označení Asistent městské policie a nápis Bezpečný Nymburk.

Asistenty městské policie zavedl ve spolupráci s Úřadem práce v Nymburce starosta Tomáš Mach jako součást konceptu Bezpečný Nymburk (více na www.bezpecnynymburk.cz). „V Nymburce řešíme nezaměstnanost a zároveň je potřeba podpořit městskou policii v jejím nesnadném úkolu uhlídat bezpečnost a pořádek na co největší ploše města najednou. Všechno je v lidech, my tímto jen otevíráme cestu spolupráce, která by mohla fungovat," uvedl starosta Nymburka Tomáš  Mach.

Dohledovou službu na přechodech pro chodce u škol aktuálně vykonávají čtyři pracovníci vždy čtyři nejfrekventovanější hodiny denně. Tři asistenti městské policie mají za úkol kromě dohledu na přechodech ještě kontrolu veřejného pořádku. Každý má na starost svůj okruh, kam jsou zahrnuty Jankovice, Sídliště, centrum, Habeš, Všechlapský vrch, Zálabí.

„Spolupráce je na začátku, ale zatím je většina asistentů aktivních, přichází za mnou 
s postřehy a nápady z terénu, některé jsou reálné, jiné ne. Při svých obchůzkách po městě přivolávají hlídku městské policie k akutním problémům, jinak si dělají poznámky. Sledují pořádek na dětských hřištích včetně chování pejskařů. Zaznamenávají také závady na městském mobiliáři," popsala Simona Lazarová, vrchní strážník Městské policie Nymburk.

Tato významná služba je zatím v ročním režimu ověřování, dohledová služba v rámci školního roku, asistenti 
v rámci kalendářního. Poté bude projekt vyhodnocen a město bude řešit pokračování.