Vztahy z minulosti

Společnost Mladá RP si od kraje před deseti lety dlouhodobě pronajala část někdejšího vojenského výcvikového prostoru u Milovic – bývalé letiště Boží Dar a okolí. S tím, že část nájemného odvede v penězích, zaplacených najednou a předem, a část „odpracuje“ – zajistí bourání a likvidaci zdevastovaných a dále nevyužitelných objektů (zchátralých panelových domů a hangárů), které v oblasti zůstaly po odchodu sovětské armády v roce 1991. Protože se bourací práce zastavily, v minulém volebním období vedení kraje nájemní smlouvu vypovědělo. Protistrana se ohrazovala, že podle jejího výkladu nájemní smlouvy byl na bourání ještě čas – a z obou stran byla podána celá série žalob.

Soudní spory, jejichž výsledek se dal odhadovat pouze s obtížemi a jisté bylo pouze to, že se potáhnou dlouho, se staly překážkou v jednáních o dalším využití atraktivního území. Zajímavé lokality se slušnou dopravní dostupností v sousedství rychle se rozvíjejícího města Milovice a v blízkosti rezervace velkých kopytníků. Se souhlasem zastupitelstva proto radní Robert Bezděk (ANO) vyjednal s představiteli společnosti Mladá RP ukončení všech soudních sporů. Již podepsaná dohoda území „odblokovala“; umožňuje jednat o příchodu nových investorů.

Znalci se nehrnou

Finanční vyrovnání se teprve stane předmětem dalších vyjednávání. Ta podle Bezděkových slov rozhodně nebudou jednoduchá. Jisté je, že kraj bude vracet část „neodbydleného“ nájemného – a zaplatí již provedené bourací práce. Ty má ocenit znalecký posudek. Hledání znalce, který bude mít odvahu se do takového vyčíslení pustit, je však docela problém.

Spíše než o oříšek odborného rázu se jedná o pěkně horký brambor; navíc za situace, kdy nelze vycházet z podobnosti s jiným případem takového charakteru. „Davy znalců, kteří by o to měli zájem, tady fakt nečekají,“ řekla Deníku hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), podle níž je problém i to, jak je „kauza Milovice“ mediálně propíraná.

Opozice má výhrady

Právě hejtmanku a její tým v radě kraje (aktuálně složené ze zástupců ANO a ČSSD s podporou KSČM) Michalik ze STAN viní z prodělku vyčísleného již nyní na desítky milionů korun – přestože sama hejtmanka nebyla ani u podepisování nájemní smlouvy, ani u jejího vypovězení. Současní radní nicméně schvalovali znění aktuální dohody uzavřené mezi krajem a společností Mladá RP.

Michalik upozornil, že se v ní hovoří nejen o vrácení neodbydleného nájemného (20,7 milionu), ale také o vypořádání dalších plateb. „Zejména valorizace nájemného podle inflace, platby daně z nemovitosti, platby nájemníků a podnájemníků po odstoupení od nájemní smlouvy. Největší položkou, která může dosahovat částky několika set milionů korun, bude platba kraje za již provedené demoliční práce,“ zdůraznil Michalik. S tím, že znalecké posudky k této nejvýznamnější platbě však nejsou k dispozici.

Jménem středočeské opozice kritizuje, že se neuplatnily návrhy na předem dohodnutou konkrétní výši finančního narovnání. Vadí mu také, že nebylo sjednáno, že by se s dobou odbydleného nájmu počítalo při vyčíslení částek, jež bude muset kraj zaplatit za demolice. „Skutečná výše nájmu byla stanovena na finanční část a nefinanční část. Nefinanční část Mladá RP částečně plnila, a dohoda také předpokládala, že ona nefinanční část se amortizuje v průběhu nájemního vztahu částkou 1,041 milionu korun měsíčně. Původní smlouvy počítaly v případě ukončení nájemního vztahu s finančním nárokem, který si společnost Mladá RP odbydlela,“ shrnul Michalik argumenty vztahující se k prvotní nájemní smlouvě, které laik kvůli pochopení asi bude muset přečíst opakovaně.

Hlavně skončit soudy

Shrnutím výhrad je, že do nově uzavírané dohody o narovnání se nedostalo výslovné ustanovení o tom, že od ceny demolic, kterou by měl stanovit znalecký posudek, je třeba odečíst nárok kraje, převyšující podle propočtů STAN 60 milionů korun. Hejtmanka Jermanová však nesouhlasně vrtí hlavou. Aktuální dohoda je podle ní o vůli obou stran o tom, že se nebudou soudit a o penězích chtějí jednat. „Otevřené soudní spory budou uzavřeny – a kdybychom to neudělali, promarníme takové investiční příležitosti, že 60 milionů je proti tomu kapka v moři,“ řekla Deníku.

Ohrazuje se také proti Michalikovým výtkám s tím, že dohoda s Mladá RP se nezrodila během pár měsíců. „Pracovali jsme na tom od našeho nástupu na hejtmanství – tedy už za minulé rady, kde pan Michalik postup odsouhlasil.“ připomněla počátek nynějšího volebního období, kdy v krajské radě rok působili i zástupci nynější opozice z řad STAN a ODS; součástí vedení kraje byli až do koaličního zemětřesení loni v listopadu.

Hledět do budoucnosti

Hejtmanka současně připomíná, že nechce soudit minulost a kádrovat, kdo za co může – byť neopomene upozornit, že původní nájemní smlouva byla uzavřena za hejtmanství Davida Ratha (tehdy ČSSD). Za podstatné povazuje, že se podařilo dospět k dohodě o uzavření soudních sporů, které se pro kraj nerýsovaly zrovna příznivě. „Nechali jsme si udělat posudky dvou renomovaných právnických kanceláří, které se shodly na tom, že spory asi nevyhrajeme; jsme proto rádi, že se podařilo uzavřít dohodu,“ přiznala otevřeně.

K vyrovnání pak má dojít na základě posudku soudního znalce. S výdaji je třeba počítat, nicméně hejtmanka Jermanová má jasno: „Kdybychom to neřešili, kraj tratí daleko víc. Významná rozvojová lokalita by zůstala zablokovaná na léta dopředu – a my bychom si nechali utéct investice i možnost financování z evropských zdrojů,“ zdůraznila.

Technologické centrum v srdci republikyLokalita Boží Dar a okolí, kde nyní působí společnost Valeo Automotive vyvíjející komponenty pro systémy autonomního řízení aut a kde mladoboleslavská Škoda Auto skladuje vyrobená vozidla, by do budoucna měla projít bouřlivým rozvojem.

Počítá se s masivním rozvojem aktivit skupiny Valeo, která u Milovic chce významně rozšířit testovací centrum – a také s tím, že se do oblasti podaří přilákat obdobné firmy. Vedení kraje očekává, že v této lokalitě může vzniknout v rámci republiky ojedinělý technologický park s aktivitami soustředěnými na výzkum, inovace a technologie spjaté s využitím v praxi.

Významnou roli v koordinaci aktivit vědecko-výzkumné a podnikatelské sféry i veřejné správy by mělo sehrát Středočeské inovační centrum (SIC), které přednedávnem přesídlilo z Dolních Břežan na krajský úřad v Praze – a do budoucna by je mohlo čekat další stěhování; právě do oblasti u Milovic.

Představitelé hejtmanství počítají s tím, že pozemky a nemovitosti by zde měly zůstat v majetku kraje – uvažují tedy o nájmech; nikoli o rozparcelování a prodejích. Pro budoucí rozvoj také bude třeba také řešit vylepšení dopravní obslužnosti. Počítá se rovněž s příspěvky státu na likvidaci starých ekologických zátěží. Odstranění ropných látek v půdě a dalších památek na někdejší pobyt sovětských vojsk totiž nebude jednoduchou záležitostí. Ani lacinou.