Prokázat bezpečnost nyní uzavřené lávky je prakticky nemožné. Postavit se musí lávka nová. Buď připevněná na konstrukci kamenného mostu, nebo samostatně stojící. Zároveň se jedná i o vybudování provizorní lávky, která by měla stát do roka.

To jsou nejzásadnější výstupy z besedy, která se konala v úterý večer v nymburském kině Sokol. Kromě desítek místních se jí zúčastnili starosta Pavel Fojtík, místostarosta Jan Ritter a Milan Kalný za firmu Pontex. Především posledně jmenovaný z odborného hlediska a za pomoci fotografií ze zříceného mostu v pražské Tróji přesvědčil místní, že stávající lávku není možné otevřít, protože nikdo nedokáže zaručit její bezpečnost. „Jinak než stovkami vrtů se stav lan v mostu prostě zjistit nedá. Potvrdila nám to špičková dánská firma. Ten samotný průzkum by stál statisíce dolarů a ani potom by nikdo na 100 procent nemohl říci, že je tato lávka bezpečná,“ uvedl Kalný.

Existuje sice možnost, jak lávku zesílit, ale ani to není podle odborníků a vedení města dobré řešení. Jednak by zakonzervovalo současný stav, který nikdo přesně neví, jaký je, a jednak by to bylo nákladné a zvýšilo životnost mostu jen o pár let. „Tato varianta je prakticky vyloučena,“ řekl místostarosta Jan Ritter.

Jaká jsou tedy řešení? Jedno z nich navrhl odborník na mostní konstrukce žijící dlouhá léta v Německu Mirko Baum. Jeho mosty a lávky zdobí města po celém světě i u nás. Podle jeho návrhu by bylo technicky možné speciálním systémem přidělat na kamenný most lávky z obou stran, široké pro chodce i cyklisty. „Po debatě na radnici jsme se spíše přikláněli k variantě lávky pouze na jedné straně. Ale rozhodně je to cesta, o které budeme jednat,“ konstatoval starosta Pavel Fojtík. Zásadní v tomto ohledu budou jednání se současným vlastníkem mostu, kterým je Ředitelství silnic a dálnic. Souhlas bude radnice potřebovat také od památkářů. 

Druhou variantou, kterou město chce řešit stejně intenzivně, je stavba samostatné nové lávky. Ta by byla také širší, než ta současná, aby sloužila chodcům i cyklistům. Obě varianty jsou však proveditelné v horizontu 3 až 5 let. Do té doby chce radnice také vybudovat přechodnou lávku. Kvůli tomu pozvala na středeční jednání Rady města také odborníka a z této schůzky by měla vyplynout možná varianta, jak zbudovat provizorní lávku v horizontu jednoho roku.

Dotazy především obyvatel Zálabí, které je zavřením lávky pro pěší zasaženo nejvíce, směřovaly ke zlepšení spojení centra s touto částí města za řekou. Někteří současný systém bezplatných autobusů považují za nedostatečné řešení. „Senioři také chtějí chodit třeba do divadla, ale nyní raději nejdou. Po desáté večer už žádný autobus nejede a obcházet to po železničním mostě nebo přes elektrárnu se sami ve tmě bojí,“ vysvětlovala jedna z diskutujících.

Další se pak domáhali alespoň ve večerních hodinách přístupu na kamenný most a případnou toleranci přechází u policistů a strážníků. „My povolení pro tyto věci vydat nemůžeme. Most není majetkem města. Navíc s jakýmkoliv přístupem chodců na most kvůli bezpečnosti policie zásadně nesouhlasí,“ uvedl Ritter. „A nemůžeme po policii a strážnících chtít takové věci. Oni když vidí přestupek, tak ze zákona musí konat,“ doplnil starosta. 

Setkání bylo plánováno tak, že první hodina měla být vyhrazena situaci kolem zavřené lávky. Další hodinu se pak mělo diskutovat o dalších projektech, například proměně nádraží a jeho okolí, situaci kolem rekonstrukce bazénu a dalších akcích. Jenže téměř dvě a půl hodiny se diskutovalo jen o lávce a mostu. Zástupci radnice slíbili v brzké době další setkání, na kterém se dostane i na tyto problémy. 

Varianty do budoucna:

Způsob řešení  délka provedení  životnost  náklady (v mil. Kč)
nová lávka na stejném místě  3 – 4 roky  100 let 55
oprava a zesílení stávající lávky  2 – 3  20  25 – 30
lávka na rozšířeném silničním mostě  2 – 3  50  25
nová lávka na jiném místě  4 – 6  100  55