Podle Jana Jirky z Poděbrad se tím, že nedojde k realizaci projektu včetně původně plánovaných schodišť, značně zhorší podmínky pro chodce a cyklisty, neboť budou muset opisovat stejně dlouhou cestu, jako automobilisté. Místostarosta Ivan Uhlíř ale argumentuje uspořenou částkou. „Zastupitelstvo 30. listopadu 2011 odsouhlasilo jako konečnou spoluúčast města na realizaci nadjezdu 12,1 milionu korun, 13. prosince téhož roku kraj požádal o navýšení spoluúčasti města o další neuznatelné náklady a to zejména na točité schodiště v ceně 5 034 984 korun + DPH. Tím by se podíl města neplánovaně navýšil na 18 milionů. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku volných finančních prostředků a zejména ke skutečnosti, že projekt počítá s chodci i bez točitých schodišť, zastupitelstvo rozhodlo o snížení rozsahu stavby, tedy bez točitých schodišť, ale se standardními chodníky podél vozovky," vysvětluje Ivan Uhlíř.

Poděbradský radní Tomáš Klír k tomu poznamenává: „Když se hlasovalo o vypuštění schodišť ze stavby nadjezdu, navrhoval jsem, aby se stavba schodišť a chodníků realizovala samostatně v režii města. Budu usilovat o to, aby se tato akce dostala do rozpočtu Poděbrad v co nejkratší době, protože je pro občany potřebná."

Místostarosta Uhlíř oponuje, že původně navrhované čtyři šroubovice se schodišti by díky poměrně značnému stoupání pro chodce nebyly komfortní a cyklisté či maminky s kočárky by tyto prvky stejně nemohli využívat. „Chodníky budou po obou stranách komunikace na samotném tělese nadjezdu. Podle mých výpočtů se pro chodce cesta prodlouží o pouhých 130 metrů. Samozřejmě nevylučuji, že v budoucnu se schodiště dostaví, teď ale na to 
v rozpočtu prostředky nemáme," argumentuje Uhlíř.

Případnou dostavbu schodišť prosazuje také zastupitel Lubomír Zíta. „Na zářijovém zasedání zastupitelstva města předložíme návrh na dobudování schodišť z vlastních prostředků města. Konečná cena by totiž nemusela být původně krajem požadovaných šest miliónů včetně DPH, ale v soutěži bychom se mohli dostat 
i na polovinu této částky. Stejného názoru je také Jan Jirka, který poukazuje na celkově chybnou koncepci plánování infrastruktury ve městě. „Většina rekonstrukcí komunikací v Poděbradech je v posledních letech realizována pouze v zájmu automobilové dopravy a na pěší nebo cyklisty se nedbá. Například právě rekonstruovaná Družstevní ulice nebude mít cyklopruhy, Při plánované rekonstrukci ulice Za Nádražím se nepočítá s vybudováním chodníků ani s cyklopruhem či cyklostezkou," namátkou uvádí Jirka a volá po aktualizaci vypracovaného cyklogenerelu města.

Stavba nadjezdu začala 
v březnu a konečná vysoutěžená cena je 137,6 milionu korun včetně DPH. Dotace činí 85 procent uznatelných nákladů.