K vyhlášení sbírky radnice přistupuje jako k nejschůdnější variantě zafinancování zmíněných oprav. Jedná se totiž o majetek církve, která nemá na potřebné opravy peníze. Město pro změnu nemůže přímo investovat do majetku, který mu nepatří. Veřejná sbírka je tak kompromisním výsledkem jednání.

Veřejná sbírka probíhá do 31. prosince 2020. Přispět mohou jednotlivci i organizace, a to několika způsoby: zaslat finanční prostředky na účet 28249-504359359/0800 u České spořitelny, nebo přispět finanční hotovostí do kasiček, které jsou umístěny přímo v kostele sv. Jiljí a v Turistickém informačním centru na Náměstí Přemyslovců.

Zatím nebyla vyčíslena přesná částka potřebná na stavební úpravy. Podle starosty Tomáše Macha vznikne projekt, podle nějž vedení města zjistí, kolik je vlastně na celou akci potřeba peněz.