Mezi projekty nalezneme Lavičku Václava Havla, tabulky připomínající odkaz Bohumila Hrabala, zastřešení autobusové zastávky na sídlišti nebo vybudování komunitní sauny na Vesláku, přičemž chladit by se zájemci chodili do Labe.

Místní vymysleli a zaslali sedmnáct projektů, z nichž osm prošlo sítem výběru. „Ostatní projekty nesplnily zásady participativního rozpočtu, nebo město připravuje jejich realizaci mimo tento rozpočet,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá, která má Nymburský měšec na starosti.

Dva z navržených projektů přesahují povolenou dotaci 125 tisíc korun a musely by být doplaceny jejich navrhovatelem. Jedná se o Lavičku Václava Havla, která by mohla ještě letos k připomínce 10. výročí úmrtí bývalého prezidenta vyrůst Na Rejdišti. Na tento projekt byla také vyhlášena sbírka na portálu Donio, kde je z potřebných 300 tisíc do této chvíle vybráno více než 60 tisíc korun. V případě úspěchu hlasování by tak byly využity oba zdroje peněz.

Dalším finančně náročnějším projektem je už zmíněná komunitní sauna v areálu Veslák, která by přišla na 145 tisíc korun. Sauna by podle autora návrhu reflektovala moderní trendy – tedy saunování a otužování jako metody pro posílení imunity. Projekt předpokládá využití řeky Labe k ochlazování.

Třetím nejdražším projektem je návrh na vybudování chodníku u bytového domu při vjezdu do města na hlavním tahu od Mladé Boleslavi. Navrhovatel projektu zmiňuje, že obyvatelé vlastními náklady zrekonstruovali celý dům včetně fasády. Předpokládané náklady projektu činí 125 tisíc korun.

Zajímavým projektem je vybudování květinových luk v ulicích Pražská a Okružní. Zahrnuje osetí zelené plochy podél zmíněných ulic směsí trvalek s letničkami podobně jako v ulici Na Fortně. Další návrh prosazuje vybudování zastřešené budky u zastávky Nymburk sídliště před restaurací Skleník.

Projekt spisovatele Jana Řehounka počítá s označením deseti míst ve městě cedulkami s citáty Bohumila Hrabala a připomínkou jeho vazeb k daným místům. Sportovní nápad se týká umístění venkovních stolů na pingpong v areálu na Vesláku. Poslední návrh zahrnuje rozšíření kontejnerového stání u hřbitova o nádobu na zpětný odběr baterií. Návštěvníci hřbitova stále častěji používají místo klasických svíček elektronické. Staré vybité baterky poté odkládají do směsného odpadu, zdůvodňuje autor svůj podnět.

K hlasování je třeba registrovat své telefonní číslo, následně bude mít každý k dispozici 4 hlasy (body). Ty může rozdělit jednotlivým projektům, anebo je věnovat pouze jednomu z nich. Elektronický formulář lze dohledat na stránkách Nymburského měšce, papírový lze vyzvednout na podatelně radnice.