Ten při spíše už výjimečných zimních radovánkách místní děti hojně využívají k bobování a sáňkování. Zemina byla odstraněna kvůli jeřábu, který právě z tohoto místa usazoval oba nové mostky.

Kromě dvou nových mostků u Katovny znovu vyrostl také sáňkovací kopec. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Hlavním cílem projektu však nebylo odstranit a zase vytvořit sáňkovací kopec, ale instalace dvou nových nových konstrukcí mostků. Jednak toho přes Velké Valy blíže k Poděbradské silnici, ale také přes Malé Valy blíže k hradbám. V současné době jsou oba nové mosty na svých místech a pracovníci stavební firmy domontovávají zelená pole zábradlí. „Také se dodělává chodník směrem k ulici Na Rejdišti. Podle smlouvy by mělo být hotovo nejpozději do 7. června,“ řekl místostarosta Zdeněk Vocásek. Pokud by termín firma nestihla, hrozí ji pokuta 10 tisíc korun na každý den prodlevy.


Opakovaná soutěž

Město mělo projekt připraven už delší dobu, několikrát se však nepodařilo vybrat dodavatele stavby. „V prvních dvou kolech se nikdo nepřihlásil. Až ve třetím kole přišly tři nabídky, vybrána z nich byla ta nejnižší,“ řekl Vocásek. Demolici s následnou výstavbou nových mostů provedla firma N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, která nabídla cenu 8,8 milionu korun.

Mosty jsou určeny pro chodce a oddělují historickou část města od dalších čtvrtí. Jsou častou spojkou při procházkách k hradbám či na cyklostezku k Labi. Velký nápor zažívají třeba o posvícení, když právě tudy míří davy lidí na atrakce do parku pod hradbami.