Od ledna 2008 by mělo dojít ke sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk (bývalý COP) s Integrovanou střední školou v Sadské. Důvodem je pokles počtu studentů v Sadské. Žáci základních škol totiž o řadu učňovských oborů nemají zájem.

„Některé obory vzdělání, dříve pro školu typické, jako například obor Knihařské práce nebo obor Pokrývačské práce se již třetím školním rokem nevyučují, protože o ně žáci vycházející ze základních škol nemají zájem,“ upřesnila Dagmar Nohýnková, náměstkyně hejtmana Středočeského kraje pro oblast školství a volný čas.

Stejná situace je i u převzatých sklářských oborů vzdělání. Pro tento školní rok prý nebyl do těchto oborů vzdělání získán ani jeden žák a kapacita školy je tak využita pouze z 27 procent.

Záměr zatím odsouhlasila Rada kraje, věnovat se mu budou ještě zastupitelé .

Jak by mělo sadské učiliště od ledna fungovat, je zatím nejasné. „Vím toho minimum. Myslím, že se to bude řešit až v listopadu,“ řekl ředitel Josef Čihák. Podle něj by však učiliště v Sadské mělo fungovat jako odloučené pracoviště a učebny by měly zůstat zachovány.

Kvůli snižování počtu studentů před čtyřmi lety kraj s tehdejším COPem sloučil i zemědělské učiliště v Libici nad Cidlinou. To ale v Libici skončilo úplně a zbyl po něm areál, který zpustl a kraj pro něj dlouho hledal využití.