Na budově městského úřadu budou vyměněna okna 
a střešní krytina. „Do soutěže na výměnu oken se přihlásily čtyři firmy. Rada se při výběru řídila cenově nejvýhodnější nabídkou. Tu nabídla firma z Lysé nad Labem, která akci zhotoví za necelých 460 tisíc korun bez DPH," informují oficiální stránky města.

Do soutěže na výměnu střešní krytiny se přihlásilo ještě o jednu firmu více, tedy pět. V tomto případě slavila úspěch místní firma. „Jako dodavatele a realizátora akce 'Stavební úpravy objektu radnice, oprava krovu a výměna střešní krytiny' vybrala rada pokrývačství ze Sadské, které podalo nejvýhodnější nabídku ve výši necelých 733 tisíc korun bez DPH," oznámilo vedení města.

Oprava radnice v uvedených intencích by měla být provedena během letních měsíců.