Na pohled určitě nejzajímavější součást právě budované druhé etapy cyklostezky mezi Kostelní Lhotou a Sadskou je na určeném místě.

Řeč je o originálním a na míru vyrobeném mostu, který umožní budoucím uživatelům stezky překonat železniční trať. „Usazen byl v noci o uplynulém víkendu, byla jsem se na celou akci podívat. Je to svým způsobem krásné monstrum. Do budoucna budeme uvažovat, zda jej nominovat na cenu typu Stavba roku," uvedla starostka Sadské Cecilie Pajkrtová.

Most byl vyroben v Prostějově. „Ocelová konstrukce mostu přes trať se skládá z devíti dílců různých rozpětí, které dohromady vytvořily přemostění dlouhé 105 metrů," uvádějí stavitelé na stránkách věnovaných speciálně stavbě Lhotecké cyklostezky.

Nejprve ale muselo dojít 
k postavení osmi ocelových pilířů, které celou konstrukci nesou. „Šest z nich tvoří přímé sloupy s jedním ložiskem, dva pilíře se dvěma ložisky jsou ve tvaru Y," vysvětlují stavaři.

Už během minulého čtvrtka začala firma s montáží pilířů přímo v trase cyklostezky. Kvůli tomu došlo také na kompletní výluku drážního provozu a to mezi osmou a patnáctou hodinou. Usazování horních dílců mostu pak proběhlo během další naplánované výluky v noci ze soboty na neděli.

V posledních dnech pak došlo i k pracím na trase vlastní cyklostezky. „Na nejspodnější vrstvě je prováděna takzvaná stabilizace cementovápenou směsí Dorosol C50. Na ní bude v další fázi pokládán štěrkový povrch," mají jasno stavitelé.

Most přes Šemberu

Most přes železniční trať však nebyl jediným, který dělníci na cyklostezce v poslední době usazovali. Už před čtrnácti dny, konkrétně v úterý 15. října se cyklostezka dočkala mostu přes místní potok Šemberu. Se svou celkovou délkou více než 30 metrů most přes Šemberu dokonce překonává délku mostu přes Výrovku 
z loňské I. etapy.

Přistavený jeřáb postupně usadil všechny tři části mostovky. „Ty bylo nutné přesně umístit a napasovat k sobě. 
V dalších dnech došlo ke svařování všech dílců a zároveň 
k betonovému připevnění k pilířům," informuje stránka 
o cyklostezce.

Cyklostezka začala vyrůstat letos v srpnu. Klíčová část by měla být hotova ještě letos. Podle plánu však bude oficiálně celá otevřena na přelomu jara a léta příštího roku.

PROJEKT LHOTECKÉ CYKLOSTEZKY

Projekt se připravuje už šest let. Celkem má stavba stát 36 milionů včetně DPH. 29 milionů poskytne Úřad regionální rady prostřednictvím regionálního operačního programu a zbytek je společná investice Sadské a Kostelní Lhoty. Partnerské financování zohledňuje délku cyklostezky na jednotlivých katastrech, Sadská tak platí 74 procent. V méně bezpečných úsecích, jako je lávka, má být umístěno veřejné osvětlení. „Cyklostezka povede převážně polem podél silnice, nikoliv lesem, proto nám v regionálním operačním programu neuznali osvětlení jako uznatelný výdaj," vysvětlila starostka Sadské a dodala, že jsou připraveni s rezervou 
v rozpočtu právě na osvětlení stezky, nebo alespoň položení kabelů podél celé trasy a následné doplnění lamp. Sadská cyklostezku doplní ještě o odpočívadlo a v plánu je několik laviček a odpadkových košů pro zastavení
a občerstvení výletníků. O pořádek na stezce by se měli snažit samozřejmě samotní její uživatelé, k úklidu se podle starostky Sadské zavázala také místní Správa a údržba majetku města. Osvětlení cyklostezky má být napojené na stávající veřejné osvětlení a energii by měly šetřit úsporné žárovky.