Dětská pláž, čluny na elekřinu, kavárna na molu a další atrakce. Tak radikálně by se mělo proměnit sadské jezero, pokud firma, které jej chce získat do pronájmu, dodrží slib.V letošní sezóně však zatím zůstane vše při starém.

Zřejmě na podzim však čeká jezero zásadní rekultivace. Prostor je bývalým těžebním územím a o změnu se už několik let marně pokoušela i samotná místní radnice. Marně.

Podle některých informací by na dně jezera měly být zatopené některé těžební stroje, lana a další věci s těžbou související. Navíc břehy jsou nezpevněné a tudíž nebezpečné. „Je potřeba říci, že současný stav je dědictvím po státním podniku,“ řekla starostka Cecílie Pajkrtová.

To by se však mělo začít měnit už na podzim. Město uzavřelo dohodu s firmou Sadská resorte. „Jednání byla vedena v tom smyslu, že se dohoda změní v klasickou smlouvu na pronájem jezera ve chvíli, kdy bude dokončena rekultivace,“ uvedla starostka.

Firma by měla mít pronajaté jezero za 250 tisíc korun ročně.

Investor bude muset o úpravách jednat nejméně se dvěma zásadními partnery a získat řadu povolení. Těmi nejdůležitějšími úřady budou odbor životního prostředí nymburské radnice a Povodí Labe.

Zástupci firmy ovšem poté počítají s obřími investicemi a ambiciózním projektem, který by měl jezero proměnit v jednu z kulturních atrakcí celého středočeského regionu.

„Kolem jezera by měl vyrůst celý systém občerstvení a atrakcí,“ uvedl zástupce firmy.

Počítá se například s mobilními toaletami. Úpravami by mělo projít také parkoviště. „Na takzvané jižní pláži by mohly vyrůst skluzavky a další dětské prvky,“ ukazoval konkrétní rozložení jeden z autorů projektu.

U Rybářky má vzniknout prostor, kde by byly umístěny stany nebo karavany. Počítá se i s kulturními akcemi na bývalé skládce. „Mohly by se zde konat kulturní akce, které by pojmuly až pět tisíc lidí.“

Na západní pláži je počítáno s restaurací a také s několika sportovišti. Samozřejmostí by se staly vlnolamy a kolem celého jezera patřičná protipovodňová opatření.

Na slepém rameni by případně vyrostl chráněný přístav pro lodě.

Projekt počítá i s dobudováním cyklostezky v návaznosti na trasu směrem na Nymburk a Poděbrady.

Pro milovníky vodních atrakcí by mohl vzniknout wakeboardový vlek. Jinými slovy vlek pro vodní lyžování. „Nepočítáme s využitím motorových člunů, ale na základě zkušeností například z Rakouska by se po vodě mohly pohybovat čluny poháněné elektřinou. Také by mohla vyrůst kavárna na mole,“ plánují autoři projektu.

Ten bude stát miliony korun. Uskutečněn by mohl být do dvou let.