Poplatek za vjezd se nemění, zůstává na dvacetikoruně. Rada města také vyhlásila nabídkové řízení na pronájem veřejného prostranství na 1. a 2. pláži za účelem poskytování občerstvení. Zájem projevilo 6 subjektů, které mají do 15. května podat finanční nabídky. U vjezdu k jezeru u odborného učiliště se objeví mobilní závora. Stejně tak bude závora instalována místo svodidel u chaty Rybářka.