Navýšení kapacity školy v Sadské už nesneslo odkladu. Už několik let mělo její vedení velký problém umístit všechny děti, které se do školy hlásí. V roce 2014 měla škola 76 prvňáčků, o rok později 83, takže podle slov ředitelky Blanky Žánové je škola narvaná až po strop.

Vedení města proto schválilo přístavbu za deset milionů korun, která by měla výrazně pomoci s umístěním dětí do tříd, hlavně by se měl snížit počet prvňáčků ve třídách, kde jich je momentálně kolem třiceti.

Jde o velkou akci, která má pomoci škole zvládnout nápor žáků. „Měli bychom se stavbou začít už letos, aby byla škola po příštích prázdninách připravena," řekl starosta Sadské Milan Dokoupil. V nové části mají být čtyři plnohodnotné třídy, takže škola tím pádem pojme o nějakých 120 žáků více. Podle starosty by tato kapacita měla stačit už prakticky na pořád. V Sadské totiž nepředpokládají větší příliv nových obyvatel. „Nehrozí, že by se tu stavěly nějaké nové satelity," potvrdil Dokoupil.

Momentální stav ve škole je neudržitelný. Děti v prvních třídách jsou v počtu třiceti na jednu třídu. „Budou odcházet deváté a osmé třídy, kde je jedna třída. To potrvá ještě nějaké tři čtyři roky. A do prvních tříd budou pořád přicházet děti do dvou tříd. Takže minimálně dva tři roky bude kapacita školy pořád stoupat," ví starosta. Město má pro tyto účely zpracovanou demografickou studii, kterou museli Sadští přidat k dokumentaci v žádosti o dotaci na stavbu.
Město Sadská získalo dotaci deset milionů korun od Středočeského kraje.