O koupi pozemků od TJ Sadská rozhodlo zastupitelstvo města na svém posledním zasedání. Samotná hala patří Sokolu, který ji začal stavět na bývalém fotbalovém hřišti. „Na stavbu získal státní dotace. Bohužel však nedodržel stanovené termíny, stavba byla zastavena a Sokolu Sadská vznikla povinnost vrátit dotaci. Nedokončená hala je tedy v majetku Sokola, ale je obstavená exekučním příkazem,“ vysvětluje problematickou situaci starosta města Milan Dokoupil.

Exekuce blokuje jakékoliv možnosti dostavby nebo případného bezplatného převodu nemovitosti do majetku města. „Exekutor se pokouší budovu prodat za několik milionů korun, aby uspokojil pohledávku státu v co největší míře,“ doplňuje Dokoupil.

Pozemky v celém areálu a dokonce i pod halou však patří TJ Sadská a ta je nevyužívá. Nabídla je tedy ke koupi městu. „Naše základní škola má dlouhodobě problém s chybějícím hřištěm, kde by mohli žáci sportovat během hodin tělesné výchovy. V rámci výuky chodí děti například běhat na ulici,“ popisuje starosta. V prostoru za stavbou by mohlo vzniknout sportovní hřiště, které bude v dopoledních hodinách vyhrazeno dětem základní školy a odpoledne bude volně přístupné veřejnosti.

Navíc koupě pozemku pod halou umožní radnici z pozice majitele do budoucna výrazně ovlivnit, co se s rozestavěnou budovou stane. Celkově se koupě týká 7 846 metrů čtverečních, za něž město zaplatí 3 068 366 korun. „TJ Sadská získané prostředky investuje v celém rozsahu do rekonstrukce sokolovny a okolních objektů, takže zprostředkovaně budou také využity našimi občany,“ uzavírá Milan Dokoupil.