Radnice ohlásila schválení rozpočtu na příští rok. Jaký bude?

Tradičně schodkový. Město bude příští rok hospodařit s příjmy ve výši 326,5 milionů korun a s výdaji více než 419,7 milionů korun. Schodek bude vyrovnáván pomocí finančních prostředků z minulých let a z účtů hospodářské činnosti.

„Jsem ráda, že se navýšila o 300 tisíc korun částka na sociální služby, takže Město Nymburk bude moci podpořit neziskové organizace částkou 1,5 milionu korun. Dále byla vyčleněna částka na výměnu výtahu v penzionu Panorama a na tepelnou clonu na vstupu do Polikliniky na sídlišti. Provede se projektová dokumentace na chodníky v Tyršově a přejezdu v Pražské ulici a také parkování u hlavního nádraží. V mateřské škole Růženka se zrekonstruuje kuchyň, v Hálkové divadle proběhne výměna oken a v kapli sv. Jana Nepomuckého se provede odvodnění a dešťová kanalizace a na gymnáziu oprava střechy hlavní věže. Z individuálních dotací byl například podpořen Spolek občanů Permanent částkou 100 tisíc korun a stejnou částkou také Kyusho Karate Czech Nymburk na výcvik nových trenérů," uvedla místostarostka Adriena Gabrielová.

Finanční prostředky jsou vyčleněny také na tradiční velké kulturní akce a na dotace a granty. Město musí počítat rovněž se splátkami úvěrů, financemi na odkupy nemovitostí a rozpočtovou rezervou jako povinnou spoluúčastí města v případě získání dotací.