Při slavnosti mimo jiné zaznělo, že rekonstruovat jeden z nejdelších mostů na silnicích spravovaných Středočeským krajem – nadjezd měří 214 metrů – se proti plánům podařilo dříve. A levněji.

Rekonstruovat? Vlastně šlo o zbourání mostu starého a vybudování nového. Vyžádalo si to bezmála 270 milionů korun a práce trvaly od loňského března do konce srpna. „Velmi si cením toho, že se podařilo stavbu dokončit o čtyři týdny dříve,“ pochválila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Současně vyčíslila i dosažené úspory: na samotných stavebních pracích to bylo 5,6 milionu korun – a velmi významně se zadařilo ušetřit na ceně výluk: oproti původně kalkulovaným 48 milionům korun dosáhla skutečnost 7,9 milionu korun.

Hejtmanka také ocenila zvýšení bezpečnosti mostu ve srovnání s jeho předchůdcem: ten nový má pilíře zesílené tak, že by konstrukci neměl ohrozit ani náraz vlaku v případě vykolejení!

Oprava nadjezdu nad železniční tratí
- Most s evidenčním číslem 272-006 byl původně zprovozněn 1. září 1973. Od té doby představoval důležitou dopravní tepnu města, protože spojuje dvě části Lysé nad Labem.

- Technický stav mostu se rychle zhoršoval, a proto bylo nutné přistoupit k jeho rozsáhlé rekonstrukci. Ta zahrnovala demolice, vybudování nových podpěr – a zejména novou ocelovou konstrukci mostu nad železnicí.

- Podařilo se zvýšit zatížitelnost mostu, bezpečnost i zachovat všechny dosavadní funkce a vazby s dalšími komunikacemi. Nové podpěry mostu by navíc měly vydržet i mimořádné zatížení, které může například způsobit náraz vlakové soupravy v případě vykolejení.

- Oprava mostu (včetně přilehlé části silnice II/272) si vyžádala celkové náklady 269,456 milionu korun s DPH. Z evropských fondů kraj získal 85 procent nákladů.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje