„Cílem memoranda je přijetí zásad a principů, které budou uplatňovány při využití a rozvoji daného území,“ uvedl Šíma. S tím, že dokument hodlá kraj podepsat s představiteli samospráv měst a obcí této oblasti při pomezí okresů Nymburk a Mladá Boleslav. Vedle samotných Milovic jsou to Benátky nad Jizerou, Jiřice, Lipník, Lysá nad Labem, Straky, Všejany a Zbožíčko.

Vzájemná shoda na tom, jak pohlížet na budoucnost oblasti, která je považována za nejvýznamnější rozvojový region středních Čech, je velmi důležitá, připomněl náměstek hejtmanky Jiří Snížek (Piráti), který má v radě kraje na starost oblast regionálního rozvoje a územního plánování. „Území bývalé vojenské základny i samotný brownfield prošly zejména po přítomnosti sovětské armády dlouhým a obtížným obdobím dílčích úprav, které stále pokračují. Díky memorandu se společně s obcemi dohodneme na přijetí zásad a principů, které budou uplatňovány při jeho rozvoji,“ konstatoval.

Hawker Hurricane Mk. IV při sobotním programu leteckého dne v Chebu.
U Chebu havaroval letecký unikát z Prahy. Pilotovat ho mohli jen tři lidé

Za podstatnou považuje vzájemnou shodu na vytváření podmínek pro efektivní využití a rozvoj daného území, přičemž budou respektovány principy přiměřenosti a udržitelnosti. To vše za citlivého přístupu a respektu k chráněným přírodním útvarům i zřetelem k nutnosti zachovat potřebné životní podmínky v oblastech bydlení a ekonomiky. Memorandum dále počítá se zachováním historicky cenných a atraktivních lokalit, u nichž se nabízí využití pro cestovní ruch a veřejné volnočasové aktivity.

Nová výstavba by se měla rozvíjet především tam, kde už nějaké objekty v minulosti stály. „Pro nové využití lokality se po dokončení sanací a regenerace ploch počítá s využitím brownfieldů, které budou sloužit účelům občanské vybavenosti. Na tomto území může vzniknout nejen zázemí pro inovační firmy, ale také například vědeckovýzkumné projekty či například technologická centra,“ plánuje Snížek. „Pozůstatky po vojenském využití také jistě mohou být atraktivním turistickým cílem. V neposlední řadě se uvažuje o částečném využití pro potřeby bydlení,“ poznamenal.

Petr Fejk, exředitel Zoo Praha
Bývalý ředitel pražské zoo Petr Fejk: O povodních 2002 se mi dodnes zdají sny

Konečné slovo budou mít za kraj středočeští zastupitelé, kteří mají uzavření memoranda schvalovat na svém zasedání 12. září. Pokud vysloví souhlas, už je stanoven termín společného podepisování dokumentu: o týden v úterý 20. září od 18 hodin na milovické radnici. Prakticky tedy v předvečer komunálních voleb.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.