Více než polovina manželství, dokonce v roce 2006 až 62%, skončila ve středních Čechách v posledních třech letech rozvodem. I na Nymbursku jich rapidně přibývá.

„Máme tuto zkušenost. Bohužel už lidé rozvody berou jako běžnou záležitost, ne výjimku. Dávno nejde o krajní řešení, ale často i řešení prvních problémů. Prostě nejsou bojovníci,“ říká smutně soudkyně Klára Valentová z Nymburka.

Nejčastěji se podle ní rozvádějí dvě skupiny manželství. „Velmi často to jsou mladé páry do jednoho, dvou let, bývají i bezdětné. A pak páry, které už mají odrostlé děti,“ uvedla s tím, že pak tou třetí nejčastější skupinou jsou deseti, jedenáctiletá manželství s dětmi.

Paradoxně dvacetileté manželství pak může skončit v podstatě za deset minut. „Rozvod může proběhnout ve zkráceném řízení. Manželé se ale musí dohodnout předem na péči o děti, pokud už nejsou dospělé, a majetku,“ dodala soudkyně.

Paní Marie z Nymburka se rozvedla právě po dvaceti letech. „Dvacet let je kritická doba. Všechny nedostatky obou manželů se víc a víc prohlubují. Zvlášť když pak odrostou děti, nastává ubíjející stereotyp. My jsme se museli rozvést, protože už jsme spolu nemohli být, i když jako mladší bych si to asi nikdy nepomyslela,“ uvedla.

Nejčastějším důvodem rozvodu je podle statistiky rozdíl povah, názorů a zájmů. V rychlém sledu jde pak nevěra, alkoholismus a nezájem o rodinu.
Ne každé manželství však končí rozvodem. Na Nymbursku je možné najít řadu manželských párů, které oslavily i diamantovou svatbu.

Neuvěřitelných 60 let spolu oslavili v listopadu loňského roku například manželé Dana a Josef Strnadovi z Hořátve. Své „ano“ si poprvé řekli 2. listopadu v roce 1947.

Dodnes, už více než šedesát let spolu šťastně žijí i manželé Marie a Miroslav Brzákovi z Poděbrad. Jejich společná cesta není jen zvyk, ale stále se mají moc rádi a jeden bez druhého si neumí život představit.

Oba se shodují, že návod na to, jak vydržet s jedním člověkem tak dlouho, neexistuje. „Byla jiná doba, dnes se jinak žije. Když se kdysi někdo rozváděl, byla to událost, o které se bavila celá vesnice. Navíc to byla velká ostuda,“ říkají.

Ve společném soužití je podle nich potřeba řadu věcí překousnout. „Nebyla to samozřejmě vždycky procházka růžovou zahradou,“ dodávají souhlasně.

Rozváděla jsem lidi po 60 letech i dvou měsících

Soudkyně Klára Valentová pracuje u Okresního soudu v Nymburce. Rozvody jsou její „obor“.
Zažila jste už nějaký extrém?
Ano, rozváděla jsem lidi po dvou měsících, ale také po 60 letech. To bylo snad ještě překvapivější.
Co vás přímo šokovalo?
Když jeden klient oznámil své ženě 14 dní po svatbě, že se s ní rozvádí. Měli jet na svatební cestu. Šokovalo mě, že jako důvod uvedl, že už v době svatby měl jinou známost a věděl, že si svou ženu nechce vzít. Jenže prý bylo všechno moc rozjeté. Jeho známost navíc byla i na té svatbě.
Co je častý omyl u rozvodů?
Traduje se, že když jeden z partnerů s rozvodem nesouhlasí, tak nebudou rozvedeni. To ne. Stejně tak, když nebudou mít vypořádaný majetek. Ten souvisí jen se zrychleným řízením, u normálního rozvodu to tak není.