Dokonce na první povodňový stupeň se krátkodobě dostaly Mrlina ve Vestci a Cidlina v Sánech. Nejvyšší hladinu měly obě řeky v neděli, v pondělí začal pokles.

Nymburský hukot

V pondělí ráno při vyklonění se přes hráz vodní elektrárny v Nymburce zvuk zdivočelého Labe po překonání hráze doslova ohlušoval. Na hladině se pod hrází a kousek za ní směrem k centru města tvořila pěna a jindy nevídané peřeje. Bohužel stále v Nymburce nefungují měřící přístroje, které by udávaly aktuální výšku a intenzita průtoku je na stránkách Povodí Labe zveřejňována se zpožděním. V pondělí po obědě byl poslední údaj o množství vody z páteční ranní sedmé hodiny, kdy místem protékalo přes 78 kubíků za vteřinu. Den předtím to bylo dokonce přes 96 kubíků.

Labe v Nymburce u elektrárny mělo i v pondělí velmi silný a mohutný proud. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

O výšce žádnou reálnou zmínku nemáme. Pravda však je, že do jakéhokoliv ohrožení či vylití měla řeka v Nymburce i přes vysoký průtok dost daleko. To už však neplatilo v nedalekém Mělníku, kde se hladina v pondělí ráno dostala i devět centimetrů nad čtyřmetrovou hranici, což značilo první stupeň povodňové aktivity. Podle předpovědi meteorologů i přes deště a přeháňky očekávané v první půli týdne by se situace na řekách nijak dramaticky zhoršit neměla.

V Poděbradech pod zámkem bylo Labe na úrovni nástupní plochy do výletní lodi Jiří. Ta na své plavby vyráží v dubnu pouze ve středu a o víkendech, na místě tak nebyla. Kolem mola pak byl nachytaný nepořádek, který přinesl silný proud. Zejména kusy dřeva a rákosí. I okem bylo patrné, jak silný proud řeka má uprostřed svého toku a nevábná byla i hnědá znečištěná barva vody.

Voda v lukách

V neděli se krátce na první povodňový stupeň dostala jak Mrlina ve Vestci, tak Cidlina v Sánech. V pondělí už bylo podél toku Mrliny od Nymburka do Vestce znát, že hladina se výrazně snižuje. Svědčila o tom proudem řeky uleželá tráva. Na některý místech, například u hřbitova ve Vestci, však jindy říčka s hladinou několik desítek centimetrů ještě nebyla úplně ve svém korytě a byla vylitá v nábřežních lukách.

To platilo také pro Cidlinu v Opolanech kolem mostu. I tady byl okem pozorovatelný značný proud a říčka pádila místy, kde je jindy sucho. Velké kaluže zůstávaly v travinách podél břehů. Obě říčky však kulminovaly poslední den minulého týdne a v pondělí klesaly.