Kontaktní centra, jejichž fungování je založeno na spolupráci kraje s místními partnery, nabízejí poradenskou činnost (včetně informování o systému sociální péče), zázemí k setkávání a společné aktivity, přehled vhodných volnočasových aktivit – ale třeba také přístup k internetu (včetně případné pomoci při jeho využívání).

Podle místních podmínek mohou být doplněny i další aktivity (třeba právní nebo psychologické poradenství). Zájem návštěvníků o nabízené služby jasně ukazuje, že koncept tohoto projektu se osvědčil, upozorňuje krajská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ANO).

Detailní analýzu zkušeností z prvního roku činnosti chce připravit v červnu – už nyní má ale jasno: čtveřice prvních POSEZů by neměla zůstat osamocená. „Naší vizí je vytvořit síť po celých středních Čechách,“ připomněla Heřmanová. S tím, že hustota této sítě není předem daná; závisí na zájmu možných partnerů, kteří by zajišťovali konkrétní činnost v místě svého působení – a také jednotlivých radnic, jež na zajištění provozu rovněž přispívají.

Kraj hradí formou individuální účelové dotace tři pětiny nákladů – a zbytek je na příslušných městech či obcích. Na procenta se tedy financování dělí v poměru 60:40.

Schválená dotace kraje na činnost POSEZů:- Služby a školení MB, z. ú., Mladá Boleslav: 300 000 Kč
- Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: 300 000 Kč
- Pečovatelská služba okresu Benešov: 291 000 Kč
- Domov seniorů Nové Strašecí: 66 000 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje