Dokončení obchvatu, bezproblémové fungování nemocnice, reálnější vize koupání pro Nymburáky. To jsou asi nejzákladnější body, které zajímají snad každého místního. Jak to se zmíněnými akcemi vypadá?

Asi nejméně problematickým bodem by měla být dostavba obchvatu. „Na tuto stavbu naštěstí nemá současná krize žádný vliv. Peníze jsou vyčleněny ze státního rozpočtu, část dotací přišla z Evropské unie. Stavba jede podle plánu a na podzim příštího roku bude dokončena,“ slibuje místostarosta Nymburka Miroslav Jeník.

Hrubá stavba obchvatu už je v podstatě hotová, příští rok by se hlavně měly dokončovat povrchy. Výsledným efektem otevření obchvatu má být především výrazně menší množství dopravy v centru, které často kvůli dlouhým kolonám kolabuje.

Zastupitelé také potvrdili, že vážná krize by neměla vzniknout ani kolem fungování nymburské nemocnice. „Zůstává současný status quo. Tedy zdravotnické zařízení bude v rukách města, které se postará o jeho financování. Nemocnice se nebude nikomu nabízet k prodeji, natož někomu převádět,“ říká Jeník.

Do pohybu by se pomalu mohlo dát také dílo, po kterém Nymburáci volají nejvíce v létě. Podle posledních informací se však už nebude jednat o aquapark. „Vzhledem k současnému financování asi není žádné město, které by na takový projekt v současné době našlo peníze. Z tohoto pohledu je podle mě tato vize překonaná i v Nymburce. Bavme se spíše o koupališti, které by mohlo vyrůst u stávajícího Vesláku. Část pozemků v této lokalitě přešla před nedávnem na město a o takové variantě se také bude uvažovat,“ uvedl místostarosta.

Kolik peněz bude na tento projekt a případné další projekty pro příští rok uvolněno a jaká část třeba koupaliště by se mohla začít stavět, to bude zřejmě jasné až v březnu, kdy by měl být schválen standardní rozpočet.

Ačkoliv zase až tak standardní nebude. „Počítá se s propadem v příjmech města a logicky tedy i výdajích zhruba o dvacet procent. A to se pochopitelně projeví,“ uzavřel Jeník.