Naším prvním cílem se stává prostranství před budovou izraelského parlamentu Knesset. Ten stojí na kopci Givat Ram nedaleko Izraelského muzea. Základní kámen parlamentu zhotoveného z červeného jeruzalémského pískovce byl položen v roce 1958. K dokončení celého projektu došlo v roce 1966.

Parlament lze prý v určitou dobu navštívit, ale my jsme zamířili k velikému sedmiramennému svícnu, který nese název Menorah. Máme před sebou odvěký náboženský a národní symbol lidu Izraele a židovského národa. Ostatně svícen patří společně s olivovou ratolestí na státní znak novodobého státu Izrael. Bronzový svícen je vysoký více než čtyři metry a váží čtyři tuny.

Obří monument vytvořil izraelský sochař Benno Elkan a má symbolizovat kontinuitu a věčnost židovského národa. Společenství je znázorněno jako celek, který se skládá z mnoha veličin, významných osobností, dějinných událostí a duchovní tvorby národa. Všechno je vyobrazeno na sedmi ramenech svícnu ve třiceti reliéfech. Zbývá dodat, že se jedná o dar od britského parlamentu.

Naší poslední zastávkou v západní části Jeruzaléma bylo muzeum holocaustu Yad Vashem. Přicházíme se poklonit šesti milionům obětí vyhlazování jednoho národa. Do češtiny bývá někdy tento název překládán jako Památník jmen s odkazem na biblické texty, jindy se hovoří o Památníku obětí a hrdinů holocaustu.

Muzeum je v podstatě komplexem více než dvaceti jednotlivých památníků, muzeí (Památník dětských obětí, Muzeum dějin holocaustu, Muzeum umění holocaustu, Synagoga, Dvorana jmen, výstavní pavilóny, knihovna, vzdělávací centrum, Údolí společenství), pomníků a soch. Jeho součástí je rovněž mezinárodní škola, knihovna, která disponuje nejbohatším fondem literatury s tematikou židovské identity na světě, rozsáhlý archiv o holocaustu a další četná badatelská pracoviště.

Muzeum je zřejmě nejznámějším, nejrozsáhlejším a svou činností i nejvýznamnějším památníkem obětí a hrdinů vyhlazování jednoho národa na světě. Jeho posláním je dokumentace historie židovského národa v období holocaustu, uchování památky na milióny obětí. Jedná se také o předávání odkazu holocaustu dalším generacím.

Při památníku byla v roce 1963 zřízena Komise pro rozpoznávání spravedlivých, která uděluje titul Spravedlivý mezi národy lidem, kteří prokazatelně přispěli k záchraně Židů před holocaustem. Patří k nim i například německý obchodník Oskar Schindler. Ve zdejší Aleji Spravedlivých zasadil svůj strom.

Do rozsáhlého areálu památníku nejčernější židovské historie patří zmíněné Údolí společenství. Na ploše jednadvaceti hektarů jsou v jeruzalémských skalách připomenuta jména více než pěti tisíc židovských obcí, které byly zničeny v období holocaustu. Procházeli jsme pomalu rozsáhlým kamenným labyrintem sestaveným z obrovských kvádrů. Právě na nich jsou vytesána hebrejsky a v příslušném národním jazyce jména všech židovských evropských obcí, které potkal zlý osud. Z našeho regionu tam jsou tam vedle sebe zapsána zaniklá židovská společenství Poděbrad a Nymburka.

Z Jeruzaléma se přesunujeme do Tel Avivu. Na letišti nás opět čekala důkladná kontrola a po něm následoval odlet do Vídně a do Prahy. Skončila krátká návštěva dvou zemí Blízkého východu, Jordánska a Izraele. Každý z těchto států je zajímavý a jiný, určitě patří do nejstarší historie lidstva, takže stojí za návštěvu, budeme dlouho vzpomínat.