„V rámci stavebních prací bude provedena výměna vodovodního a kanalizačního řadu, rekonstrukce odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení, úprava sjezdů k nemovitostem a výměna nevyhovujících povrchů,“ uvedlo vedení města.

Náklady na celou akci jsou více jak 5 milionů korun. Hotovo by mělo být do konce listopadu.