Studijní středisko Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Poděbradech je specializované pracoviště zaměřené na přípravu zahraničních studentů ke studiu na českých vysokých školách 
v oborech v českém jazyce. „Potom ještě připravujeme studenty na medicínu, farmacii, techniku a ekonomii 
v angličtině. Studium je dvousemestrální, přičemž každý semestr je zakončen zkouškami. Zimní semestr začíná 
v září dvoutýdenní intenzivní výukou češtiny. Na závěr studia musí absolventi ještě vykonat zkoušky na příslušné vysoké školy, ale také jim musí být uznáno jejich středoškolské vzdělání," vysvětluje ředitelka střediska Daniela Vlková.

Stačíte pokrýt zájem zahraničních studentů o jazykovou přípravu české vysoké školy?

Zájem studentů stále stoupá, takže je ani všechny nemůžeme přijmout. V poslední době se jich k nám hlásí kolem čtyř set a naše kapacita je nižší, takže můžeme zapsat zhruba tři sta padesát studujících.

Odkud hlavně studenti do Poděbrad přicházejí?

Nejvíce se jich hlásí ze států bývalého Sovětského svazu, mnozí přicházejí z řady latinskoamerických a asijských zemí. Měli jsme i zájemce z Japonska nebo Spojených států. Přijíždí řada studentů z Balkánu, z několika arabských zemí, ale už méně studentů je z Afriky.

A proč tomu tak je?

Protože to jsou obvykle stipendisté. Podobně jako u nás, tak i jinde se studium zdarma už nerozdává tak velkoryse jako dříve.

Jak se studentům v Poděbradech líbí?

Velké většině se tady moc líbí. Poznáme to hlavně podle toho, že se často a rádi vracejí. Studenti často přijíždějí na návštěvy nejen k nám, ale třeba k lidem, u kterých bydleli. Někteří dokonce v Poděbradech zůstávají a na další studia do Prahy dojíždějí.

Také se jim tady něco nelíbí?

Studenti si tady někdy připadají trochu izolovaní. Například diskotéce, kam rádi chodí, se mladí Češi dost často vyhýbají. Jinak k seznamování tolik příležitostí nemají. Možná, že je to i trochu naše chyba, protože nepořádáme nějaké společné akce 
s místními středními školami. Ovšem na druhé straně musím říci, že školní rok je časově dost náročný a těžko bychom hledali vhodné termíny.

Setkávají se tady studenti s rasismem, nebo jde jen výjimečný jev?

Vzpomínám, že se kdysi dávno objevovaly jednotlivé případy takového chování, ale v poslední době se situace výrazně zlepšila. Řekla bych, že nyní nedochází k žádným projevům rasismu a studenti se tady cítí svobodně.

Není jenom studium, o jaké aktivity mají studenti zájem ve svém volném čase?

Všichni mohou využívat naši rekonstruovanou sportovní halu. Potom si třeba často pronajímají hřiště jiných škol, pokud vím, tak rádi hrají fotbal, tenis, u arabských studentů je v oblibě třeba jízda na koních na jízdárně. V poslední době stoupá i zájem o cyklistiku. Jenom připomenu, že jsme letos poprvé s úspěchem uspořádali v zámeckých prostorách školní ples. Příští rok bychom chtěli studentům zajistit taneční kurzy přímo na zámku, protože by se rádi naučili klasické tance. Závěrem akademického roku studenti tvoří tabla, která se vyvěšují na chodbách školy. Máme zde i mnoho umělecky nadaných studentů, kteří rozvíjejí svůj talent například ve zdejší Základní umělecké škole nebo ve výtvarných seminářích EKO Gymnázia či v Praze.

Pokud vím, tak vaše středisko nezahálí ani o prázdninách 
a pořádáte Letní školu slovanských studií pro dospělé. Jaký je zájem o češtinu?

Původně byla tato aktivita určena stipendistům české vlády nebo výhercům různých vědomostních soutěží pořádaných v zahraničí. Zájem ale stoupá, takže přijíždějí i studenti, kteří si celý pobyt platí sami. Letos se školy zúčastní asi 50 studentů češtiny. Klienty můžeme zařadit do několika kategorií. Vedle klasických bohemistů jsou zde obchodníci, kteří hledají kontakty pro podnikání. V neposlední řadě přijíždějí studenti, kteří chtějí více poznat Českou republiku. Například pro potomky českých krajanů je otevřena speciální škola v Dobrušce. Kromě Letní školy slovanských studií, zde v létě již pátým rokem pořádáme výukové programy pro ukrajinské děti. Právě z nich už asi šest studuje naši celoroční přípravu na vysokou školu.

Pracujete jako ředitelka, ale podílíte se přímo na výuce?

Ano, také učím, a to češtinu v anglickém jazyce.

Mohu se zeptat, kolika jazyky se domluvíte?

Vedle angličtiny se ještě domluvím francouzsky. Německy se domluvím s chybami, ale rozumím. Studenti mi pomáhají s obnovou trochu pozapomenuté ruštiny.

VIZITKA: Ing. Daniela Vlková se narodila 14. června 1953 v Novém Boru. Část dětství prožila v městě Chřibská 
v okrese Děčín. Středoškolská studia už dokončila v Poděbradech, kam se s rodinou přestěhovala. Tady také začala navštěvovat i elektrotechnickou fakultu, obor silnoproud – elektrotechnologie. Po přestěhování vysoké školy studium úspěšně dokončila v Praze. V současné době vykonává funkci ředitelky Studijního střediska Poděbrady Ústavu jazykové a odborné přípravy, Univerzity Karlovy v Praze.

MILAN ČEJKA